Skip to content

The two Pipistrel owners donated 25M eur to the local community

Tekst v slovenskem jeziku

The two majority owners of Pipistrel, Taja and founder Ivo Boscarol, completed the donation process of 21 million EUR to the Municipality of Ajdovščina. The donation was already announced on March 18., when they sold Pipistrel to the American investor Textron.

At that occasion Ivo Boscarol and the Mayor of Municipality of Ajdovščina, Mr. Tadej Beočanin, signed three letters of intent, setting out the purpose of the donation: 20 million euros for the construction of a health clinic and infrastructure for a multi-purpose helicopter service in the new logistics center at Ajdovščina Airport, which will improve the health care for citizens. Four million euros will be spent on the construction of an aviation history museum with a science center in Ajdovščina, and one million euros on landscaping and horticultural arrangements of the municipality.

At yesterday’s press conference, a solemn signing of the statement took place upon receipt of a part of the donation in the amount of 21 million euros for the construction of a health center and for landscaping. The sum is already on the bank account of the Municipality of Ajdovščina and the municipality has taken the initial steps for the realization of projects.

The donors have dedicated another four million EUR for the construction and arrangement of the aviation museum, and the donation will be received by the municipality of Ajdovščina when the land is acquired and construction procedures are in place. Completion of the project is planned by 2026.

Mayor Tadej Beočanin thanked the donors on behalf of the citizens for the gesture, which will undoubtedly improve the quality of life of citizens. He announced that the Municipality will continue to work closely with donors and do its best to implement the set projects for the benefit of the entire community. At the signing ceremony, Ivo Boscarol praised the fact that the Municipality has approached the projects promptly and diligently, and announced that he and his daughter Taja will continue to strive for the development of the local community. He expressed pride that with their donation they are an example and an encouragement to others. His new company Boscarol d. o. o. also plans to invest in real estate, especially in the field of housing construction.

The press conference was also attended by the heads of municipal departments, the director of the health center Mr. Egon Stopar, the commander of the Civil protection service Mr. Igor Benko and the director of the Ajdovščina Pharmacy Mrs. Katja Krušič.

Some media coverage: https://omgbulletin.com/economy/249855.html?amp=1

Text in English

Večinska lastnika Pipistrela, Taja in Ivo Boscarol, sta izvršila donacijo v višini 21 milijonov evrov Občini Ajdovščina, kot njun prispevek k razvoju občine. Donacija je bila napovedana že 18. 3. ob prodaji Pipistrela ameriškemu investitorju Textronu . Z županom Tadejem Beočaninom sta lastnika takrat podpisala tri pisma o nameri, v katerih je določena namembnost donacije: 20 milijonov evrov je namenjenih izgradnji zdravstvenega centra ter infrastrukture za vzpostavitev večnamenske helikopterske storitve v novem logističnem centru na letališču v Ajdovščini, s čimer želita donatorja prispevati k boljši zdravstveni oskrbi občanov. Štiri milijone evrov bo porabljenih za izgradnjo muzeja letalske zgodovine s centrom znanosti v Ajdovščini, milijon evrov pa ozelenitvi in hortikulturni ureditvi občine.

Na včerajšnji novinarski konferenci je potekal slovesen podpis izjave ob prejetju dela donacije v višini 21 milijonov evrov za izgradnjo zdravstvenega centra in ozelenitvi, ki so že na računu Občine Ajdovščina. Občina je tudi že pristopila k začetnim korakom za realizacijo projektov.
Štiri milijone evrov, ki sta jih donatorja namenila za muzej letalstva, pa bo ajdovska občina prejela, ko bo pridobljeno zemljišče in vzpostavljeni postopki za gradnjo. Zaključek projekta je načrtovan do leta 2026.

Župan Tadej Beočanin se je donatorjema v imenu občank in občanov zahvalil za gesto, ki bo nedvomno izboljšala kakovost življenja občank in občanov. Napovedal je, da bo Občina še naprej trdno sodelovala z donatorjema in si po svojih najboljših močeh prizadevala za uresničitev zastavljenih projektov za dobrobit celotne skupnosti.  Ivo Boscarol je ob slovesnem podpisu izrazil pohvalo, da je Občina ažurno in prizadevno stopila k projektom, in napovedal, da si bosta skupaj s hčerko Tajo še naprej prizadevala za razvoj lokalne skupnosti. Izrazil je ponos, da sta s svojo donacijo zgled ter v spodbudo tudi drugim. Njegovo novo podjetje Boscarol d. o. o.  načrtuje tudi vlaganje v nepremičnine, zlasti na področju stanovanjske gradnje.

Novinarske konference so se udeležili tudi vodje občinskih oddelkov, direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina, g. Egon Stopar, poveljnik CZ, g. Igor Benko in direktorica Lekarne Ajdovščina, ga. Katja Krušič.

Nekaj objav v medijih:
https://www.primorske.si/primorska/goriska/boscarol-ta-donacija-ni-najina-zadnja
https://www.delo.si/novice/slovenija/boscarolovi-milijoni-ze-na-obcinskem-racunu/
https://www.regionalobala.si/novica/vse-to-bo-dobila-ajdovscina-z-boscarolovimi-25-mio-sam-bo-odkupil-se-kaksno-podjetje-in-gradil-finan
https://www.metropolitan.si/novice/slovenija/zakonca-boscarol-s-kar-25-milijonsko-donacijo-komu-v-sloveniji-sta-jo-namenila/
https://www.24ur.com/novice/slovenija/vecji-del-boscarolove-donacije-ze-na-racunu-ajdovske-obcine.html
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/boscarol-ajdovski-obcini-podaril-21-milijonov-evrov-dodatne-stiri-se-bo/629318
https://reporter.si/clanek/slovenija/ivo-boscarol-in-revizija-prodanega-pipistrela-razmerje-med-subvencijami-in-donacijo-969988

Back To Top