Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Opis projekta: V sklopu projekta smo zaposlencem:

  • omogočili in zagotovili dostop do novosti in aktualnih vsebin,
  • jih dodatno izobrazili za alternativne in splošne teme,
  • jim nudili nadgradnjo znanja na splošnem računalniškem področju in
  • jih seznanili z zakonodajnimi novostmi na svojih delovnih področjih preko javnih seminarjev.

Poleg tega smo ohranili ter izboljšali nivo znanja v kolektivu zaradi ohranitve konkurenčnosti podjetja na trgu ter osvojitve novih trgov. Znotraj podjetja smo zaposlencem zagotovili kakovostnejše delovne pogoje in tehnološko usposobljenost in z implementacijo pridobljenega znanja postali racionalnejši pri izrabi časa ter pri posrednih stroških.

Spletna stran
Vrednost projekta

do 50.000 EUR

Trajanje projekta

2012

Konzorcij

Samostojni projekt