Skip to content

LSA-MRA (lahko športno letalo- večja popravila ali spremembe)

LSA-MRA: pogosto zastavljena vprašanja

Dragi lastnik letala Pipistrel LSA,

V skladu z veljavnimi standardi ASTM je za vsako popravilo, spremembo ali vzdrževanje, ki ga ne pokriva Priročnik za vzdrževanje zrakoplova (AMM), potrebno dovoljenje originalnega proizvajalca opreme (OEM). Do zdaj je Pipistrel takšna popravila / spremembe / vzdrževanje odobril z dovoljenjem (LOA), vendar smo jih zaradi nedavnih sprememb zgoraj omenjenih standardov nadomestili z novim dokumentom, imenovanim LSA Major Repair and Alteration (LSA-MRA

Kaj je LSA-MRA?

LSA-MRA je dokument, ki ga je izdal Pipistrel in odobri določeno popravilo, spremembo ali vzdrževanje. Vključuje:

  1. -podrobne informacije o tem, kaj je potrebno za izvedbo zahtevanega popravila/predelave/vzdrževanja, kdo ga sme  opraviti in kako ga izvršiti.
  2. -nasvete o tem, kako preveriti, ali bilo je popravilo/predelava/vzdrževanje izvedeno pravilno, in kako to preveriti, če je potrebno
  3. -izjavo Pipistrela, ki potrjuje, da bo letalo po opravljenem popravilu / spremembi / vzdrževanju ohranilo skladnost z ustreznimi ASTM načrti in izvedbenimi standardi.

Kdaj je potreben dokument LSA-MRA?

Lastniki/upravljavci letal Pipistrel LSA MORAJO zahtevati in pridobitiLSA-MRA PRED izvedbo kakršnih koli večjih popravil, sprememb ali vzdrževanja. LSA-MRA, ki se ga zahteva  naknadno po popravilu/predelavi/vzdrževanju, ne bo izdan.

Kaj je večje popravilo/predelava/vzdrževanje?

V skladu z veljavnimi standardi ASTM je dokument LSA-MRA potreben za vsa popravila, spremembe ali vzdrževanje, ki niso zajeti v priročniku za vzdrževanje (AMM) ali kakršnem koli drugem navodilu za stalno plovnost (ICA) (tj. Servisni bilten, servisne informacije itd.). Torej, če navodila za izvedbo popravila, spremembe ali vzdrževanja niso vključena v AMM ali katere koli ICA, ALI če popravilo v AMM ni posebej razvrščeno kot manjše, se šteje za večje in potreben je ddokument LSA-MRA.

Če želite zahtevati LSA MRA, izpolnite spodnji obrazec.

LSA-MRA

A. PODATKI O ZRAKOPLOVU

Vsa polja morajo biti izpolnjena. Ti podatki omogočajo Pipistrelu jasno predstavo, za kateri zrakoplov velja zahteva in njegovo trenutno stanje. Na koncu izdan LSA-MRA bo veljaven le za konfiguracijo letala, opisano v tem razdelku, zato morajo biti predloženi podatki točni.

Opomba: zbrani podatki se bodo uporabljali samo za namene LSA-MRA in izboljšanje varnosti letenja.

B. OWNER/REQUESTOR

To rubriko lahko izpolni lastnik zrakoplova ali nekdo, ki zahteva LSA-MRA v njegovem imenu (prosilec). Vsa polja morajo biti izpolnjena.

Name
Ime
First
Last
Address
Naslov
Mesto
Dežela/provinca
Zip/Postal
Država
Confirmation

C. OPIS POPRAVILA, PREDELAVE ALI VZDRŽEVANJA

Opišite, zakaj se zahteva LSA-MRA. Če se nanaša na popravilo, opišite nastanek, opišite škodo (velikost, vrsto, dimenzije), naštejte vse poškodovane komponente in priložite nekaj ali vse fotografije škode obrazcu pri oddaji. Če se nanaša na spremembo, vključite informacije o razlogu za spremembo in nekatere/vse serijske številke delov, ki so lahko pomembne. Če se nanaša na vzdrževanje, opišite nalogo in/ali težavo in navedite vse ustrezne informacije.

Maximum file size: 20MB

Back To Top