Naslov:
Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
Vipavska cesta 2
SI-5270 Ajdovščina
Slovenija

Matična številka: 7254466000
Davčna številka: 45266743
Davčni zavezanec: Da
Številka vpisa v sodni register: Družba je vpisana pri Okrožnem sodišcu Nova Gorica, številka reg. vpisa 2017/10669
Datum Vpisa: 16.03.2017

Lastništvo: podjetje je 100% v zasebni lasti.

Bančni računi:

Ime banke: Nova KBM d.d.
Naslov banke: Ulica Vita Kraigherja 4, SI-2505 Maribor
IBAN št.: SI56 0400 1004 9617 429
SWIFT: KBMASI2X
Ime banke: Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Naslov banke: Pristaniška ulica 14, SI-6000 Koper
IBAN št.: SI56 1010 0005 5897 991
SWIFT: BAKOSI2XXXX
© Copyright - skupina Pipistrel

OSTANITE V STIKU
Pridružite se našemu poštnemu seznamu prejemnikov novic!