Pipistrel begins to accept orders for Nuuva series of cargo eVTOL aircraft

The flagship Nuuva V300 is a revolutionary long-range large-capacity heavy-weight autonomous eVTOL UAV for logistics and aerial cargo delivery. It operates 10x more economically than today’s helicopters, requires no runways, and brings enhanced safety and reliability using type-certified electric engines. The convenience of the smaller Nuuva V20 also unlocks last-mile delivery missions.

AJDOVŠČINA, SLOVENIA – 1 September 2020: Pipistrel, the pioneer of Type Certified electric aviation, is presenting the Nuuva V300 as the flagship model of the Nuuva series of unmanned air vehicles (UAV). This one‑of‑a‑kind aircraft embodies our vision to disrupt aerial cargo transportation by commercializing the use of electrical vertical take-off and landing (eVTOL) vehicles. The highly customizable autonomous aircraft can carry up to 460 kg, is easy and economical to operate, and offers the efficiency and reliability of electric powertrains. Entry into service is planned for the second half of 2023.

Currently, precious cargo is delivered to many locations around the world with helicopters, which are excellent for hovering but much less efficient in cruise flight, as they rely solely on their rotor(s) to provide the necessary lift. Their complex flight mechanics also results in a high number of moving parts, requiring frequent maintenance and inspection, further increasing the costs of operation.

The Nuuva family combines the best of both aeroplane and helicopter air cargo transportation principles. The unmanned eVTOL capability enables it to go where no aeroplane is able to, while its hybrid configuration allows it to operate at a fraction of the cost of a helicopter on an equivalent mission. The Nuuva V300, with its simplicity, efficiency, and autonomy, is targeting to deliver a 10x improvement in economics to the operator.

Reliable and simple to operate

The large cargo compartment accepts up to 3 Euro-pallets (EPAL) that can be easily loaded with a regular forklift. The Nuuva V300 then flies a preloaded flight plan fully autonomously, controlled by a highly reliable digital flight control system. Continuous communication allows the ground operator, who manages the vehicle with simple mouse-clicks, to have ultimate control in case of changes or cancellation of the flight.

The Nuuva V300 takes-off and lands using eight independent battery-powered Pipistrel E-811 electric engines, already Type Certified. The whole system is safeguarded by the integrated health self‑monitoring system that alerts of any potential malfunction even before it occurs, increasing the reliability and safety. Nuuva V300’s batteries can be charged by simply plugging-in to a SkyChargeTM by Pipistrel and Green Motion charging station.

A dependable and proven internal combustion engine in the aft fuselage powers the aircraft in cruise flight, offering unbeatable fuel economy and low maintenance costs. A unique tandem-wing configuration with fly-by-wire control surfaces boosts the aerodynamic efficiency and reduces the landing footprint of the vehicle, while assuring a wide centre-of-gravity margin.

Flexibility at a low cost

The Nuuva V300 can be customized for a wide range of missions. For operators that prioritize longer range, the vehicle’s payload capacity and anti-ice capabilities can be traded-off for more usable fuel, being able to transport 50-kg payload for as far as 2,500 km – all this without compromising the ability to take-off and land vertically from altitudes as high as 8,000 ft. At lower take-off altitudes and with shorter mission requirements, the payload can be increased to up to 460 kg, beating the coveted 1,000 lb threshold.

Nuuva V20, the last-mile delivery shuttle

The smaller sibling of the Nuuva family, the V20, shares the same architecture and advantages of the larger V300 but is designed as a lightweight cargo courier carrying payloads of up to 20 kg. First customers will be able to take deliveries as early as 2021.

Integrate the Nuuva aircraft into your business

Pipistrel encourages prospective customers, operators, and investors to discuss customization options, further developments, and purchase possibilities. If you would like to know more about the Nuuva solutions and how they can adapt to your business, visit the Nuuva V300 page and fill the contact form. A Pipistrel representative will contact you soon.

About Pipistrel

Pipistrel is a world-leading small aircraft designer and manufacturer, specialized in energy-efficient and affordable high-performance aircraft. With more than 30 years of experience, Pipistrel has produced more than 2200 aircraft to-date, gaining significant international reputation by delivering unique, innovative products to passionate customers on all continents. First-to-fly an electric two-seater in 2007 and the winner of the NASA Green Flight Challenge in 2011 with the World’s first electric four-seat aeroplane, Pipistrel has designed nine different experimental and serially produced electric aircraft, including the first type certified electric aeroplane, the Velis Electro. It has also developed propulsion systems, including batteries, power controllers and electric motors, for small and general aviation class of aircraft for NASA and Siemens, among others. With involvement in standardisation committees, i.e. ASTM F44.40, F39.05, SAE AE7-D, Pipistrel is helping to enable the future market of hybrid-electric aviation.

Pipistrel Vertical Solutions, the company’s R&D division, holds an EASA Design Organisation Approval and has the capability of bringing a new aircraft design concept from a basic idea into a certified design, ready for production. The division is also developing an electric eVTOL air taxi, as well as a hydrogen fuel-cell powered 19-seat miniliner/microfeeder, aimed at revolutionising the intra-European transport market.

Media Coverage

Learn additional information about the project from these two great interviews:
-Air Insight https://airinsight.com/pipistrels-interesting-nuuva-cargo-evtol-hybrid/
-Avweb https://www.avweb.com/multimedia/pipistrels-v300-autonomous-cargo-aircraft-explained/

Press Contact

Taja Boscarol
Head of PR
taja.boscarol@pipistrel-aircraft.com

Pipistrel je začel sprejemati naročila za novo linijo električnih tovornih letal z navpičnim poletanjem – Nuuva

Vrhunski novi model Nuuva V300 je revolucionarno avtonomno, brezpilotno zračno dostavno plovilo z navpičnim vzletom in pristankom (”electrical vertical take-off and landing” – eVTOL) velikega dosega in velike zmogljivosti za logistiko in zračno dostavo tovora. Deluje 10‑krat bolj ekonomično kot sodobni helikopterji, ne zahteva vzletno-pristajalnih stez in zagotavlja večjo varnost in zanesljivost z uporabo tipsko certificiranega električnega motorja. Priročnost manjše različice, modela Nuuva V20, omogoča tudi uporabo za končno dostavo.

AJDOVŠČINA, SLOVENIA – 1. september 2020:

Pipistrel, pionir certificiranega električnega letalstva, predstavlja Nuuvo V300 kot vodilni model serije brezpilotnih letalnikov Nuuva. To edinstveno letalo uresničuje našo vizijo spremeniti zračni prevoz tovora s komercializacijo uporabe električnih letal z navpičnim vzletom in pristankom – eVTOL. Zelo prilagodljivo avtonomno letalo lahko prevaža do 460 kg tovora, je varčno, enostavno za upravljanje in nudi učinkovitost ter zanesljivost električnih pogonskih sklopov. Komercialna uporaba je predvidena za drugo polovico leta 2023.

Trenutno se dragoceni tovor dostavlja na številne lokacije po svetu s helikopterji, ki so odlična izbira za lebdenje na mestu, vendar veliko manj učinkoviti v ravnem letu, saj se za zagotavljanje potrebnega vzgona zanašajo samo na svoje rotorje. Njihova zapletena mehanika letenja zahteva tudi veliko število gibljivih delov, ki zahtevajo pogosto vzdrževanje in preglede, kar še poveča stroške obratovanja.

Linija produktov Nuuva združuje najboljša načela tako iz letalskega kot tudi helikopterskega načina zračnega prevoza tovora. Zmogljivost letenja eVTOL brez posadke mu omogoča, da doseže lokacije, ki jih nobeno letalo ne more, hkrati pa mu hibridna konfiguracija omogoča, da obratuje za majhen del stroškov letenja helikopterja na enakovredni misiji. Cilj Nuuve V300 s svojo preprostostjo, učinkovitostjo in samostojnostjo je operaterju zagotoviti 10‑krat bolj varčno delovanje.

Zanesljiv in enostaven za uporabo

Velik tovorni prostor sprejme do 3 europalete (EPAL), ki jih je mogoče enostavno naložiti z navadnim viličarjem. Nato Nuuva V300 popolnoma samostojno opravi polet po vnaprej programiranem načrtu leta, ki ga nadzira zelo zanesljiv digitalni sistem za nadzor leta. Neprekinjena komunikacija pa omogoča operaterju na tleh, ki z enostavnimi kliki miške upravlja vozilo, da ima končno odločitev v primeru sprememb ali prekinitve poleta.

Nuuva V300 vzleti in pristane z uporabo osmih neodvisnih baterijskih električnih motorjev Pipistrel E-811, ki so že certificirani. Celoten sistem je zaščiten z integriranim sistemom za samonadzor, ki opozori na morebitne okvare, še preden se pojavijo, kar poveča varnost in zanesljivost. Baterije Nuuve V300 lahko napolnite s preprosto priključitvijo na polnilno postajo SkyChargeTM, izdelek podjetij Pipistrel in Green Motion.

V ravnem letu letalo poganja zanesljiv in dobro preizkušen motor z notranjim zgorevanjem v zadnjem delu trupa, kar omogoča izredno varčno porabo goriva in nizke stroške vzdrževanja. Edinstvena dvokrilna konfiguracija letala z električnim nadzorom krmilnih površin povečuje aerodinamično učinkovitost in zmanjšuje površino potrebno za pristanek plovila, hkrati pa omogoča večjo fleksibilnost težišča letala in s tem manjšo zahtevano natančnost pri nakladanju tovora.

Prilagodljivost po nizki ceni

Nuuvo V300 je mogoče prilagoditi za širok spekter različnih misij. Za operaterje, katerim je pomembnejši daljši dolet, se lahko nosilnost vozila in sistemi razledenitve površin nadomestijo z gorivom, ki je bolj uporabno in pomeni sposobnost dostave 50‑kilogramskega tovora do 2500 km razdalje – vse to brez zmanjševanja sposobnosti navpičnega vzletanja in pristajanja na nadmorskih višinah vse do 2500 metrov. Na nižjih vzletnih višinah in s krajšim zahtevanim doletom se teža tovora lahko poveča na 460 kg, s čimer se preseže tako želena meja 1.000 lb (453 kg).

Nuuva V20, za zadnji kilometer dostave

Manjši brat iz družine Nuuva, model V20, ima enako strukturo in prednosti večjega V300, vendar je zasnovan kot lahko dostavno plovilo za končno dostavo z zmogljivostjo do 20 kg. Prve stranke bodo z njim lahko svoje pošiljke dostavile že leta 2021.

Vključite plovilo Nuuva v svojo poslovno dejavnost!

Pipistrel vabi potencialne stranke, operaterje in vlagatelje na pogovor o možnostih prilagoditve, nadaljnjem razvoju in možnostih nakupa. Če želite izvedeti več o rešitvah, ki jih ponuja Nuuva in o načinih, kako se lahko prilagodi vaši poslovni dejavnosti, obiščite stran Nuuve V300 in izpolnite kontaktni obrazec. Kmalu za tem vas bo kontaktiral predstavnik podjetja Pipistrel.

O Pipistrelu

Pipistrel je vodilni svetovni načrtovalec in proizvajalec malih letal, specializiran za energetsko učinkovita in cenovno ugodna visokozmogljiva letala. Z več kot 30-letnimi izkušnjami je Pipistrel do danes izdelal več kot 2200 letal in si pridobil pomemben mednarodni ugled z zagotavljanjem edinstvenih, inovativnih izdelkov strastnim kupcem na vseh celinah.

Pipistrel je že leta 2007 postal prvi proizvajalec dvosedežnega električnega letala na svetu in leta 2011 zmagovalec »zelenega letalskega izziva« (Green Flight Challenge) agencije NASA s prvim štirisedežnim električnim letalom na svetu. Razvil in izdelal je že devet različnih modelov električnih letal, tako eksperimentalnih kot za serijsko proizvodnjo, vključno s prvim certificiranim električnim letalom na svetu, Velis Electro. Razvijal je tudi pogonske sisteme za lahka letala in letala splošne kategorije, vključno z baterijami, krmilniki moči in elektromotorji, med drugimi za naročnike kot sta NASA in Siemens. S sodelovanjem v odborih za standardizacijo, tj. ASTM F44.40, F39.05, SAE AE7-D, Pipistrel pomaga zagnati prihodnji trg hibridno-električnega letalstva.

Pipistrelovo hčerinsko podjetje za raziskave in razvoj, Pipistrel Vertical Solutions d.o.o., ima pooblastilo agencije EASA za načrtovanje letal in je sposobno pripeljati nov oblikovni koncept letala od osnovne ideje vse do certificiranega dizajna, pripravljenega za serijsko proizvodnjo. Podjetje razvija tudi električni zračni taksi z navpičnim vzletanjem in 19-sedežno letalo za linijske polete, tako imenovani »miniliner/microfeeder« s pogonom na vodikove gorivne celice, ki bo revolucionaliziralo zračni transport v Evropi.

Za več informacij prosim kontaktirajte:

Taja Boscarol
Stiki z javnostjo
taja.boscarol@pipistrel-aircraft.com

Objave v medijih

Dodatne informacije o projektu lahko izveste iz teh dveh intervjujev (v angleškem jeziku):
-Air Insight https://airinsight.com/pipistrels-interesting-nuuva-cargo-evtol-hybrid/
-Avweb https://www.avweb.com/multimedia/pipistrels-v300-autonomous-cargo-aircraft-explained/

Nuuva V300 being loaded.

Nuuva V300 being loaded with a forklift

Pipistrel Nuuva V300 in flight

Nuuva V300 in flight

Loading of Nuuva v20

Loading of Nuuva V20

Nuuva V300 promotional video.