MAHEPA

Opis projekta: Opis projekta: Koordiniramo projekt MAHEPA  (ang. "Modular Approach to Hybrid Electric Propulsion Architecture" - Modularni pristop k arhitekturi hibridnih električnih pogonov), ki združuje še 7 drugih partnerjev.

Cilj projekta MAHEPA je razvoj in testiranje dveh novih različic hibridnih električnih pogonskih konstrukcij, kar bo omogočalo čistejše, tiše in bolj učinkovito letenje. Modularni pristop zasnove glavnih komponent omogoča, da bosta obe različici serijske hibridno-električne pogonske konstrukcije prvič preizkušeni s testi letenja. V prvi različici bo kot primarni vir uporabljen električni generator v povezavi z motorjem z notranjim izgorevanjem, ki bo skrbel za polnjenje baterij in pogon elektromotorja. V drugi različici bodo kot vir energije uporabljene vodikove celice, tehnologija, ki omogoča letenje brez emisij. Podatki testnih poletov bodo vodili pripravo bodočih operativnih postopkov letal na hibridno-električni pogon, kar bo tlakovalo pot razvoju novih, komercialnih, nizko emisijskih in visoko učinkovitih zračnih plovil.

Projektni partnerji:

  • COMPACT DYNAMICS GMBH
  • DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT – UND RAUMFAHRT EV
  • UNIVERSITAET ULM
  • H2FLY GMBH
  • TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
  • POLITECNICO DI MILANO
  • UNIVERZA V MARIBORU

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 723368.

Spletno mesto projekta
Trajanje projekta

01.05.2017 – 30.04.2021

Vrednost projekta

8.979.178,75 EUR

Vloga v konzorciju

Koordinator projekta