LSA-MRA

LSA-MRA: pogosto zastavljena vprašanja

Dragi lastnik letala Pipistrel LSA,

V skladu z veljavnimi standardi ASTM je za vsako popravilo, spremembo ali vzdrževanje, ki ga ne pokriva Priročnik za vzdrževanje zrakoplova (AMM), potrebno dovoljenje originalnega proizvajalca opreme (OEM). Do zdaj je Pipistrel takšna popravila / spremembe / vzdrževanje odobril z dovoljenjem (LOA), vendar smo jih zaradi nedavnih sprememb zgoraj omenjenih standardov nadomestili z novim dokumentom, imenovanim LSA Major Repair and Alteration (LSA-MRA

Kaj je LSA-MRA?

LSA-MRA je dokument, ki ga je izdal Pipistrel in odobri določeno popravilo, spremembo ali vzdrževanje. Vključuje:

  1. -podrobne informacije o tem, kaj je potrebno za izvedbo zahtevanega popravila/predelave/vzdrževanja, kdo ga sme  opraviti in kako ga izvršiti.
  2. -nasvete o tem, kako preveriti, ali bilo je popravilo/predelava/vzdrževanje izvedeno pravilno, in kako to preveriti, če je potrebno
  3. -izjavo Pipistrela, ki potrjuje, da bo letalo po opravljenem popravilu / spremembi / vzdrževanju ohranilo skladnost z ustreznimi ASTM načrti in izvedbenimi standardi.

Kdaj je potreben dokument LSA-MRA?

Lastniki/upravljavci letal Pipistrel LSA MORAJO zahtevati in pridobitiLSA-MRA PRED izvedbo kakršnih koli večjih popravil, sprememb ali vzdrževanja. LSA-MRA, ki se ga zahteva  naknadno po popravilu/predelavi/vzdrževanju, ne bo izdan.

Kaj je večje popravilo/predelava/vzdrževanje?

V skladu z veljavnimi standardi ASTM je dokument LSA-MRA potreben za vsa popravila, spremembe ali vzdrževanje, ki niso zajeti v priročniku za vzdrževanje (AMM) ali kakršnem koli drugem navodilu za stalno plovnost (ICA) (tj. Servisni bilten, servisne informacije itd.). Torej, če navodila za izvedbo popravila, spremembe ali vzdrževanja niso vključena v AMM ali katere koli ICA, ALI če popravilo v AMM ni posebej razvrščeno kot manjše, se šteje za večje in potreben je ddokument LSA-MRA.

Če želite zahtevati LSA MRA, izpolnite spodnji obrazec.

A. PODATKI O ZRAKOPLOVU

Vsa polja morajo biti izpolnjena. Ti podatki omogočajo Pipistrelu jasno predstavo, za kateri zrakoplov velja zahteva in njegovo trenutno stanje. Na koncu izdan LSA-MRA bo veljaven le za konfiguracijo letala, opisano v tem razdelku, zato morajo biti predloženi podatki točni.

Opomba: zbrani podatki se bodo uporabljali samo za namene LSA-MRA in izboljšanje varnosti letenja.

B. LASTNIK/PROSILEC

To rubriko lahko izpolni lastnik zrakoplova ali nekdo, ki zahteva LSA-MRA v njegovem imenu (prosilec). Vsa polja morajo biti izpolnjena.

Z izpolnitvijo in predložitvijo tega obrazca jaz, lastnik zrakoplova, potrjujem, da so podatki v tem obrazcu resnični, popolni in točni.

Jaz, prosilec, potrjujem, da so podatki v tem obrazcu resnični, popolni in točni. Z izpolnitvijo in predložitvijo tega obrazca potrjujem, da to počnem v imenu lastnika zrakoplova in z njegovo vednostjo in soglasjem.

C. OPIS POPRAVILA, PREDELAVE ALI VZDRŽEVANJA

Opišite, zakaj se zahteva LSA-MRA. Če se nanaša na popravilo, opišite nastanek, opišite škodo (velikost, vrsto, dimenzije), naštejte vse poškodovane komponente in priložite nekaj ali vse fotografije škode obrazcu pri oddaji. Če se nanaša na spremembo, vključite informacije o razlogu za spremembo in nekatere/vse serijske številke delov, ki so lahko pomembne. Če se nanaša na vzdrževanje, opišite nalogo in/ali težavo in navedite vse ustrezne informacije.
© Copyright - skupina Pipistrel

OSTANITE V STIKU
Pridružite se našemu poštnemu seznamu prejemnikov novic!