9. 9. 2021,  Le Mont-Sur-Lausanne, Switzerland

SKYCHARGE, powered by Green Motion and Pipistrel, has just become the world’s first OEM*-independent electric plane charger to be approved by the European Union Aviation Safety Agency (EASA).

The news comes after Pipistrel’s Velis Electro aircraft received the first ever type certificate for an electric plane from EASA in June last year. The SKYCHARGE approval is another important milestone in the quest for environmentally sustainable aviation.

SKYCHARGE is built on Eaton’s proprietary DC charging technology, bringing unrivalled conversion efficiency (higher than 96%), footprint, and power density charging infrastructure to electric planes and eVTOL (electric Vertical Takeoff and Landing) aircraft.
The charger is available either as a fixed version on a stand or with wheels for mobility. The SKYCHARGE mobile version powers both electric planes (via GB/T charger plug) and cars (via either CCS or CHAdeMO plug), without installation costs because the charger can easily be connected to an existing CEE socket.

SKYCHARGE is also the first charging station for electric airplanes with smart grid functionalities, being Vehicle-to-Grid (V2G) ready.

François Randin, Founder and CEO of Green Motion, which is now part of Eaton, said: “SKYCHARGE is the result of the partnership between Pipistrel and Green Motion – two companies with revolutionary ideas and cutting-edge solutions. By putting our world-class engineering teams together to shape and define the future of electric planes, we seek to deliver the best flying experience and significantly reduce the cost of flying, as well as air and noise pollution.”

Eaton and Pipistrel are members of SAE International’s AE-7D Aircraft Energy Storage and Charging Committee, which enables them to participate actively in the setup of an internationally accepted aerospace standard in e-flight charging.

*OEM means Original Equipment Manufacturer

Velis on ground with charger

About Eaton

Eaton’s electrical business is a global leader with expertise in power distribution and circuit protection; power quality, back-up power and energy storage; control and automation; life safety and security; structural solutions; solutions for harsh and hazardous environments; and engineering services. Eaton is positioned through its global solutions to answer customers’ most critical electrical power management challenges.

Eaton’s mission is to improve the quality of life and the environment through the use of power management technologies and services. We provide sustainable solutions that help our customers effectively manage electrical, hydraulic, and mechanical power – more safely, more efficiently, and more reliably. Eaton’s 2020 revenues were $17.9 billion, and we sell products to customers in more than 175 countries. We have approximately 85,000 employees. For more information, visit www.eaton.com.

 

About Pipistrel

Pipistrel is a world-leading small aircraft designer and manufacturer, specialized in energy-efficient and affordable high-performance aircraft. With more than 30 years of experience, Pipistrel has produced more than 2,200 aircraft to-date, gaining significant international reputation by delivering unique, innovative products to passionate customers on all continents.

First-to-fly an electric two-seater in 2007, and the winner of the NASA Green Flight Challenge in 2011 with the world’s first electric four-seat aeroplane, Pipistrel has designed nine different experimental and serially produced electric aircraft. It has also developed propulsion systems, including batteries, power controllers and electric motors, for small and general aviation class of aircraft for NASA and Siemens, among others. With involvement in standardisation committees, i.e. ASTM F44.40, F39.05, SAE AE7-D, Pipistrel is helping to enable the future market of hybrid-electric aviation.

Pipistrel is the only company in the world currently selling four different electric aircraft models; the Taurus Electro, Alpha Electro and Alpha Electro LC are now being complemented by the EASA type certified Velis Electro.

Pipistrel Vertical Solutions, the company’s R&D division, holds an EASA Design Organisation Approval and has the capability of bringing a new aircraft design concept from a basic idea into a certified design, ready for production. The division is also developing electric and hybrid-electric eVTOL air taxi and unmanned cargo delivery UAVs, as well as a hydrogen fuel-cell powered 19-seat miniliner/microfeeder, aimed at revolutionising the intra-European transport market.

.

SKYCHARGE, projekt Green Motion in Pipistrel, je prvi polnilnik za električna letala, neodvisen od proizvajalcev originalne opreme, ki ga je odobrila EASA

9. 9. 2021, Le Mont-Sur-Lausanne, Švica

SKYCHARGE, skupni projekt podjetij Green Motion in Pipistrel, je pravkar postal prvi polnilec za električna letala na svetu, neodvisen od proizvajalcev originalne opreme, ki je prejel polno certifikacijo Evropske Agencije za Varnost v Letalstvu (EASA).

Novica je bila objavljena po tem, ko je Pipistrelovo letalo Velis Electro junija lani od agencije EASA prejelo prvi tipski certifikat za električno letalo na svetu. Odobritev SKYCHARGE-a je še en pomemben mejnik v prozadevanju za okolju prijazno trajnostno letalstvo.

SKYCHARGE je osnovan na Eatonovi patentirani DC polnilni tehnologiji, ki prinaša brezhibno učinkovitost pretvorbe (višjo od 96 %), ogljični odtis in infrastrukturo za polnjenje električne energije za električna letala in eVTOL (električna letala z navpičnim vzletanjem in pristajanjem).
Polnilnica je na voljo bodisi kot fiksna različica na stojalu ali kot mobilna s kolesi. Mobilna različica SKYCHARGE lahko napaja tako električna letala (preko GB/T polnilnika) kot tudi avtomobile (preko CCS ali CHAdeMO vtikača), brez stroškov namestitve, saj jo je mogoče enostavno priključiti na obstoječo CEE vtičnico.

SKYCHARGE je tudi prva polnilna postaja za električna letala s pametnimi mrežnimi funkcijami (V2G).

François Randin, ustanovitelj in predsednik uprave podjetja Green Motion, ki je zdaj del Eaton-a, je dejal: »SKYCHARGE je rezultat partnerstva med Pipistrelom in Green Motionom – dvema podjetjema z revolucionarnimi idejami in najsodobnejšimi rešitvami. Z združitvijo naših inženirskih ekip svetovnega slovesa, ki oblikujejo in opredeljujejo prihodnost električnih letal, si prizadevamo zagotoviti najboljše leteče izkušnje in bistveno zmanjšati stroške letenja, hrup in onesnaževanje ozračja.”

Eaton in Pipistrel sta člana odbora “SAE International’s AE-7D Aircraft Energy Storage and Charging Committee” , ki omogoča aktivno sodelovanje pri oblikovanju mednarodno sprejetih letalskih standardov za polnjenje električnih letal.

Velis on ground with charger

O Eaton-u

Eatonovo podjetje za električno tehnologijo je s  svojim strokovnim znanjem vodilno v svetu na področju distribucije električne energije in zaščite tokokroga; kakovosti energije, shranjevanja energije in energijske rezerve; nadzora in avtomatizacije; varnosti in zaščite življenj; strukturnih rešitev; tehnologije za tvegana in nevarna okolja; in inženirskih storitev. S svojimi globalnimi rešitvami Eaton izpolnjuje najpomembnejše izzive upravljanja z električno energijo za svoje stranke. Eatonovo poslanstvo je izboljšati kakovost življenja in okolja z uporabo tehnologij in storitev za upravljanje porabe energije. Ponuja trajnostne rešitve, ki strankam pomagajo učinkovito upravljati električno, hidravlično in mehansko moč – varneje, učinkoviteje in bolj zanesljivo. Eatonovi prihodki za leto 2020 so bili 17,9 milijarde dolarjev, izdelke pa prodaja strankam v več kot 175 državah. Imam približno 85.000 zaposlenih. Za več informacij obiščite www.eaton.com.

O Pipistrelu
Pipistrel je vodilni svetovni oblikovalec in proizvajalec malih letal, specializiran za energetsko učinkovita in cenovno ugodna visokozmogljiva letala. Z več kot 30-letnimi izkušnjami je Pipistrel do danes izdelal več kot 2200 letal in pridobil pomemben mednarodni ugled z dobavo edinstvenih, inovativnih izdelkov strankam na vseh celinah. Pipistrel je kot prvi poletel z električnim dvosedežnim letalom že leta 2007 in je leta 2011 na tekmovanju NASA Green Flight Challenge zmagal s prvim električnim štirisedežnim letalom na svetu. Pipistrel je razvil devet različnih eksperimentalnih letal in letal za serijsko proizvodnjo, vključno s prvim certificiranim električnim letalom na svetu, Velis Electro. Razvil je tudi pogonske sisteme, vključno z baterijami, krmilniki moči in elektromotorji za lahka letala in letala splošnega letalstva ter med drugim tudi za NASA-o in Siemens.
S sodelovanjem v odborih za standardizacijo, tj. ASTM F44.40, F39.05, SAE AE7-D, Pipistrel pomaga razviti prihodnji trg hibridno-električnega letalstva. Njegov oddelek za raziskave in razvoj, Pipistrel Vertical Solutions, ima odobritev EASA Design Organization in zmore nov koncept letala razviti vse od osnovne zamisli do certificirane oblike, pripravljeno za proizvodnjo. Oddelek razvija tudi električni zračni taksi z navpičnim poletanjem in 19-sedežni miniliner/mikrofeeder z vodikovimi gorivnimi celicami, ki bo revolucionaliziral letalski trg znotraj Evrope.