Spoštovani,

Obveščam vas da podjetje Pipistrel d.o.o. Ajdovščina kot pooblaščeni zastopnik in Rotax servisni center organizira Rotaxovo tehnično usposabljanje, ki bo potekalo v marcu.

ROTAX – TEHNIČNO USPOSABLJANJE 2015

V prvem tednu v Marcu bomo organizirali tehnično usposabljanje za vzdrževanje Rotax motorjev. Letos je kar nekaj novosti ki so opisane v nadaljevanju.

1. spoznavni in servisni tečaj 912 UL in ULS:

Ta tečaj podaja osnovna znanja o družini izdelkov letalskih motorjev ROTAX in osnovne informacije o sistemih na posameznem motorju in rokovanju z njimi, ter
poda potrebna znanja za opravljanje rednega vzdrževanja vse do nivoja letnega pregleda

Trajanje tečaja: ponedeljek, 2.3.2015 in torek 3.3.2015 od 8:30 do 17:30


Na koncu tečajnik pridobi :
– Certifikat o prisotnosti; če tečajnik ni opravil preizkusa znanja
– Certifikat o dokončanju: če tečajnik uspešno opravi preizkus znanja. Opravlja lahko redna vzdrževanja vse do nivoja letnega pregleda (25, 100, 200 urni pregledi)


Tečaj je sestavljen iz dveh delov in sicer:

a. Spoznavni tečaj (Familiarization Course) za letalske motorje ROTAX


–          Interna oznaka tečaja –          Fam912_914
–          Trajanje –          do 4 ure
–          Relevantna tehnična

–          dokumentacija

–          Operators Manual

–          Izseki iz Illustrated Parts Catalog

–          Izseki iz Installation Manual

–          Servisna dokumentacija

–          Pregled/Cilji –          Ta tečaj podaja osnovna znanja o družini izdelkov letalskih motorjev ROTAX in osnovne informacije o sistemih na posameznem motorju in rokovanju z njimi.
–          Predispozicije –          Splošno tehnično znanje
–          Ciljni poslušalec –          Tečaj je namenjen vsem, ki jih zanima zgodovina letalskih motorjev ROTAX in trenutna ponudba izdelkov.
–          Teme in učni predmeti –          Predstavitev podjetja

–          Predstavitev linije izdelkov in njihove uporabe

–          Opis zgradbe motorjev

–          Tehnični podatki

–          Opisi sistemov na motorjih

–          Navodila za uporabo

–          Abnormalno obnašanje motorjev

–          Pregledi

–          Osnovno odkrivanje in odpravljanje napak (Trouble-shooting)

–          Praktično delo –          Ni predvideno
–          Metode –          Multimedijska predstavitev
–          Učni pripomočki, oprema –          Ni predvideno
–          Predmetnik –          50% Splošnega uvoda

–          50% Predavanja (podajanja snovi)

–          Preizkus znanja –          Ni predviden
–          Potrebno predznanje –          Splošno poznavanje letalskih motorjev ROTAX
–          Ustreznost certifikata –          NE
–          Periodično osveževanje tečaja –          NE
  1. Servisni tečaj ROTAX 912
Interna oznaka tečaja Service912
Trajanje najmanj 12 ur
Relevantna tehnična

dokumentacija

Maintenance Manual (Line)

Izseki iz Operators Manual

Izseki iz Maintenence Manual (Heavy)

Izseki iz Illustrated parts catalog

Servisna dokumentacija

Pregled/Cilji Tečaj poda potrebna znanja za opravljanje rednega vzdrževanja vse do nivoja letnega pregleda
Predispozicije Dokončan Spoznavni tečaj

Tehnik naj ima vsaj osnovno znanje o Rotax letalskih motorjev

Ciljni poslušalec Lastniki / Uporabniki / Tehniki, ki želijo pridobiti poglobljeno znanje o pravilni uporabi in vzdrževanju Rotax 912.
Teme in učni predmeti Tehnični izrazi in Dokumentacija o sistemih

Line Maintenence:

Vžigalni sistem

Hladilni sistem

Mazalni sistem

Gorivni sistem

Izgorevanje, tudi sinhronizacija uplinjačev

Reduktor

Instrumenti

Glavni problemi pri vzdrževanju in njihovo odpravljanje

Praktično delo Da, na motorju in njegovih komponentah. Tečajnik mora prikazati samostojno delo na učnih pripomočkih.
Metode Multimedijska predstavitev

Praktično usposabljanje

Učni pripomočki, oprema Popolnoma opremljen trening motor (lahko tudi vgrajen na letalo)

Popolna opremljenost s posebnimi orodji

Predmetnik 5% Splošnega uvoda

55% Predavanja (podajanja snovi)

35% Praktično delo

5% Preizkus znanja

Preizkus znanja Teoretični preizkus znanja, izbor 20 vprašanj iz baze izpitnih vprašanj. Priporočena je uporaba pomožne literature, saj se tako približamo situacijam v realnosti.

Praktični preizkus

Pridobljeno znanje Servis Rotax 912
Ustreznost certifikata Certifikat o prisotnosti; vstopnica za prisostvovanje Tečaja za vzdrževanje 912

Certifikat je veljaven le 24 mesecev od datuma izdaje

Periodično osveževanje tečaja DA. Nanaša se na spremembe od zadnjega tečaja

Cena: 350€ +ddv
V to ceno je vključeno gradivo (tiskano in/ali elektronsko), osvežilni napitki in prigrizek, ter test in certifikat.

 2.       Tečaj vzdrževanja 912 (dvodnevni tečaj):


Dodatek spoznavnemu tečaju in servisnemu tečaju – tehniki se bodo seznanili z rokovanjem z zamenjavo LRUjev, velikih komponent motorja 912

Trajanje tečaja: sreda, 4.3.2015 in četrtek 5.3.2015 od 8:30 do 17:30

  Na koncu tečajnik pridobi:

– Certifikat o prisotnosti; če tečajnik ni opravil preizkusa znanja
– Certifikat iRMT: če tečajnik uspešno opravi preizkus znanja. Opravlja lahko dela iz predhodnih nivojev ter zamenjavo velikih komponent motorja 912.

Tečaj vzdrževanja ROTAX 912

–          Interna oznaka tečaja –          Main912
–          Trajanje –          Okvirno 16 ur
–          Relevantna tehnična

–          dokumentacija

–          Maintenance Manual (Line)

–          Izseki iz Maintenence Manual (Heavy) za odstranitev in instalacijo večjih komponent (LRU)

–          Izseki iz Illustrated parts catalog

–          Servisna dokumentacija (SB, SI, SL)

–          Pregled/Cilji –          Nadaljevanje spoznavnemu tečaju in servisnemu tečaju – tehniki se bodo seznanili z rokovanjem z zamenjavo LRUjev, velikih komponent motorja 912
–          Predispozicije –          Dokončan Servisni tečaj 912 v zadnjih 24ih mesecih

–          Tehnik naj ima izkušnje pri vzdrževanju batnih letalskih motorjev

–          Ciljni poslušalec –          Lastniki / Uporabniki / Tehniki, ki želijo pridobiti poglobljeno znanje o pravilni uporabi in vzdrževanju Rotax 912.
–          Teme in učni predmeti –          Detajlni pregled vzdrževanja, procedur za odstranitev in zamenjavo velikih komponent motorje:

–          Glave cilindrov

–          Bati/Cilindri

–          Uvodi in izpušni sistemi

–          Uplinjači

–          Vžigalni sistem

–          Reduktor

–          Zaganjač

–          Oljni karter

–          Senzorji

NI VKLJUČENO:

–          Razdvojitev ohišja pogonske gredi

–          Zamenjava ohišja vžigalnih enot

–          zamenjava preobremenitvene sklopke

–          Praktično delo –          Da, na motorju in njegovih komponentah. Tečajnik mora prikazati samostojno delo na učnih pripomočkih.
–          Metode –          Multimedijska predstavitev

–          Praktično usposabljanje

–          Učni pripomočki, oprema –          Popolnoma opremljen trening motor (lahko tudi vgrajen na letalo)

–          Popolna opremljenost s posebnimi orodji

–          Predmetnik –          5% Splošnega uvoda

–          55% Predavanja (podajanja snovi)

–          35% Praktično delo

–          5% Preizkus znanja

–          Preizkus znanja –          Teoretični preizkus znanja, izbor 20 vprašanj iz baze izpitnih vprašanj. Priporočena je uporaba pomožne literature, saj se tako približamo situacijam v realnosti.

–          Praktični preizkus

–          Pridobljeno znanje –          Vzdrževanje Rotax 912
–          Ustreznost certifikata –          Certifikat o prisotnosti; če tečajnik ni opravil preizkusa znanja

–          Certifikat o dokončanju: če tečajnih uspešno opravi preizkus znanja – to je hkrati vstopnica za Heavy Maintenance 912 tečaj

–          Certifikat je veljaven le 24 mesecev od datuma izdaje

–          Periodično osveževanje tečaja –          DA, spremembe od zadnjega tečaja.

Cena: 425€ +ddv
V to ceno je vključeno gradivo (tiskano in/ali elektronsko), osvežilni napitki in prigrizek, ter test in certifikat.

3.       Spoznavalni, servisni in vzdrževalni tečaj za motor 912iS Sport.

To je dodatek oz nadaljevalni tečaj za tiste ki bi radi razširili svoja znanja o motorju 912iS Sport.

Trajanje tečaja: Petek 6.03.2015 od 8:30 do 19:3

Na koncu tečaja tečajnik pridobi:
– Certifikat iRMT: če tečajnik uspešno opravi preizkus znanja. Opravlja lahko dela iz rednih servisov  (25, 100, 200 urni pregledi) ter  zamenjavo velikih komponent motorja 912iS.

–          Interna oznaka tečaja –          Main912iS
–          Trajanje –          Okvirno 11 ur
–          Relevantna tehnična

–          dokumentacija

–          Maintenance Manual (Line)

–          Izseki iz Maintenence Manual (Heavy) za odstranitev in instalacijo večjih komponent (LRU)

–          Izseki iz Illustrated parts catalog

–          Servisna dokumentacija (SB, SI, SL)

–          Pregled/Cilji –          tehniki se bodo seznanili s tekočim vzdrževanjem, z rokovanjem z zamenjavo LRUjev, velikih komponent motorja 912
–          Predispozicije –          Dokončan Servisni tečaj 912 v zadnjih 24ih mesecih

–          Tehnik naj ima izkušnje pri vzdrževanju batnih letalskih motorjev

–          Ciljni poslušalec –          Lastniki / Uporabniki / Tehniki, ki želijo pridobiti poglobljeno znanje o pravilni uporabi in vzdrževanju Rotax 912iS.
–          Teme in učni predmeti –          Detajlni pregled vzdrževanja, procedur za odstranitev in zamenjavo velikih komponent motorje:

–          Glave cilindrov

–          Bati/Cilindri

–          Airbox in izpušni sistemi

–          Injektorji

–          Vžigalni sistem

–          Reduktor

–          Zaganjač

–          Oljni karter

–          Senzorji

NI VKLJUČENO:

–          Razdvojitev ohišja pogonske gredi

–          Zamenjava ohišja vžigalnih enot

–          zamenjava preobremenitvene sklopke

–          Praktično delo –          Da, na motorju in njegovih komponentah. Tečajnik mora prikazati samostojno delo na učnih pripomočkih.
–          Metode –          Multimedijska predstavitev

–          Praktično usposabljanje

–          Učni pripomočki, oprema –          Popolnoma opremljen trening motor (lahko tudi vgrajen na letalo)

–          Popolna opremljenost s posebnimi orodji

–          Predmetnik –          5% Splošnega uvoda

–          55% Predavanja (podajanja snovi)

–          35% Praktično delo

–          5% Preizkus znanja

–          Preizkus znanja –          Teoretični preizkus znanja, izbor 20 vprašanj iz baze izpitnih vprašanj. Priporočena je uporaba pomožne literature, saj se tako približamo situacijam v realnosti.

–          Praktični preizkus

–          Pridobljeno znanje –          Vzdrževanje Rotax 912
–          Ustreznost certifikata –          Certifikat o prisotnosti; če tečajnik ni opravil preizkusa znanja

–          Certifikat o dokončanju: če tečajnih uspešno opravi preizkus znanja – to je hkrati vstopnica za Heavy Maintenance 912 tečaj

–          Certifikat je veljaven le 24 mesecev od datuma izdaje

–          Periodično osveževanje tečaja –          DA, spremembe od zadnjega tečaja.

Cena: 245€ +ddv
V to ceno je vključeno gradivo (tiskano in/ali elektronsko), osvežilni napitki in prigrizek, ter test in certifikat.

4.       Obnovitveni tečaj za tiste, ki so tečaj že opravili in jim dosedanja licenca poteče.

To je obnovitveni tečaj (refresh course) kjer se bomo osredotočili na spremembe od zadnjega tečaja. Predvidoma bo tečaj trajal 6 ur.
Trajanje tečaja: Ponedeljek 9.03.2015 od 9:00 do 15:00

Cena: 232€ +ddv

V to ceno je vključeno gradivo (tiskano in/ali elektronsko), osvežilni napitki in prigrizek, ter test in certifikat.

5.       Tečaj za 2T motorje (Rotax 447, 503, 582).

– osnovno poznavanje Rotax letalskih 2T motorjev
– informacije o različnih motorjih, sistemih, njihovem delovanju in uporabi
– tekoče vzdrževanje in letni pregledi
– zamenjavo določenih delov, komponent
– popravilo določenih delov, komponent

Trajanje tečaja: najverjetneje po končanih sklopih 912 (odvisno od števila udeležencev ) trajal pa bo dva dni.

Tečaj za vzdrževanje 2-taktnih ROTAX motorjev

Interna oznaka tečaja Main_2ST
Trajanje  Okvirno 16 ur
Relevantna tehnična

dokumentacija

Operators Manual

Maintenance Manual

Installation Manual

Illustrated Parts Catalog

Servisna dokumentacija (SB, SI, SL)

Pregled/Cilji Tečaj poda potrebna znanja o 2-taktnih ROTAX letalskih motorjih. Znanja zadoščajo za:

osnovno poznavanje Rotax letalskih motorjev

informacije o različnih motorjih, sistemih, njihovem delovanju in uporabi

line maintenance in letni pregledi

zamenjavo nekaterih delov, komponent

popravilo nekaterih delov, komponent

Predispozicije Splošno tehnično predznanje

Tehnik naj ima izkušnje pri vzdrževanju 2-taktnih Rotax motorjev

Ciljni poslušalec Lastniki / Uporabniki / Tehniki, ki želijo pridobiti poglobljeno znanje o pravilni uporabi in vzdrževanju 2-taktnih Rotax motorjev
Teme in učni predmeti Predstavitev podjetja

Predstavitev linije izdelkov in njihove uporabe

Opis zgradbe motorjev

Tehnični podatki

Opisi sistemov na motorjih

Navodila za uporabo

Abnormalno obnašanje motorjev

Pregledi

Osnovno odkrivanje in odpravljanje napak (Trouble-shooting)

Tehnični izrazi in Dokumentacija o sistemih motorja

Line Maintenence:

Vžigalni sistem

Hladilni sistem

Mazalni sistem

Gorivni sistem

Izgorevanje, tudi sinhronizacija uplinjačev

Reduktor

Instrumenti

Glavni problemi pri vzdrževanju in njihovo odpravljanje

Postopki za pregled, menjavo itd:

Glave cilindrov

Bati/cilindri

Uvodni/Izpušni sistem

Uplinjači

Vžigalni sistem

Reduktor

Zaganjač

Oljni karter

Vodna črpalka (če obstaja)

Senzorji

Posebni poudarki na težavah, ki se najpogosteje pojavljajo

Testni zagon in nastavitev motorja

Izdelava standardiziranega in pomembnega tehničnega poročila, npr. MDR Report

Praktično delo Da, na motorju in njegovih komponentah. Tečajnik mora prikazati samostojno delo na učnih pripomočkih.
Metode Multimedijska predstavitev

Praktično usposabljanje

Učni pripomočki, oprema Popolnoma opremljen trening motor (lahko tudi vgrajen na letalo)

Popolna opremljenost s posebnimi orodji

Predmetnik 5% Splošnega uvoda

50% Predavanja (podajanja snovi)

40% Praktično delo

5% Preizkus znanja

Preizkus znanja Teoretični preizkus znanja, izbor 20 vprašanj iz baze izpitnih vprašanj. Priporočena je uporaba pomožne literature, saj se tako približamo situacijam v realnosti.

Praktični preizkus

Pridobljeno znanje Uporaba, vzdrževanje, popravila in vgradnja komponent in motorja za serijo 2-taktnih Rotax letalskih motorjev
Ustreznost certifikata Certifikat o prisotnosti; če tečajnik ni opravil preizkusa znanja

Certifikat o dokončanju: če tečajnih uspešno opravi preizkus znanja – to je hkrati vstopnica za Heavy Maintenance / Overhaul tečaj za 2-taktne Rotax letalske motorje

Certifikat je veljaven le 24 mesecev od datuma izdaje

Periodično osveževanje tečaja DA, spremembe od zadnjega tečaja.

Na koncu tečaja tečajnik pridobi:

–          Certifikat o prisotnosti; če tečajnik ni opravil preizkusa znanja

–          Certifikat o dokončanju: če tečajnik uspešno opravi preizkus znanja. Opravlja lahko redne servisne preglede do 300 ur/5let (overhaul).

Cena: trenutno še ni znana, vsekakor pa ne bo višja kot zgoraj omenjeni tečaji. V primeru večjega števila interesentov bo cena tudi primerno nižja

–          V to ceno je vključeno gradivo (tiskano in/ali elektronsko), osvežilni napitki in prigrizek, ter test in certifikat.

Dodatne informacije in prijave so vam na voljo na e-mail jaka.filipic@pipistrel.si

Vsa predavanja bodo potekala v slovenskem jeziku v učilnici na sedežu podjetja Pipistrel d.o.o. Predavanja bo vodil Leon Brecelj.

Prijave zbiramo do vključno 16.2.2015. Kasnejše prijave niso možne!