Address:
Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
Vipavska cesta 2
SI-5270 Ajdovščina
Slovenia

Matična številka: 7254466000
Davčna številka: 45266743
Zavezanec za DDV: DA
Številka vpisa v sodni register: Družba je vpisana pri Okrožnem sodišcu Nova Gorica, številka reg. vpisa 2017/10669
Datum vpisa: 16.03.2017

VAT number: SI 45266743

Ownership: the company is 100% private owned.

Transakcijski računi // bank accounts:

Bank name: Nova KBM d.d.
Bank address: Ulica Vita Kraigherja 4, SI-2505 Maribor
IBAN no.: SI56 0400 1004 9617 429
SWIFT: KBMASI2X
Bank name: Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Bank address: Pristaniška ulica 14, SI-6000 Koper
IBAN no.: SI56 1010 0005 5897 991
SWIFT: BAKOSI2XXXX
© Copyright - Pipistrel Group

STAY UPDATED
join our mailing list!