Praktično usposabljanje dijakov

Opis projekta: Sodelovali smo z več lokalnimi izobraževalnimi ustanovami pri praktičnem usposabljanju dijakov.

Spletna stran Evropskih skladov

www.eu-skladi.si

Vrednost projekta

do 50.000 EUR

Leto izvedbe projekta

2013

Konzorcij

Samostojni projekt