The American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) has selected the Pipistrel Velis Electro’s technical team to receive their renowned Aircraft Design Award “…for creating the world’s first certified electric aircraft, leading the marketplace in a new era of green aircraft design and technology”, as stated by the AIAA.

Pipistrel Velis Electro

Pipistrel Velis Electro technical team

Pipistrel Velis Electro technical team

The AIAA awards this prize every year to individuals or teams for an original concept or career contributions leading to a significant advancement in aircraft design or design technology. From now on, the Velis Electro will join the list of famed laureates such as the iconic Airbus A380 and the Boeing 787 technical teams, and personalities such as Burt Rutan, Joe Sutter and many more referents of the aeronautical engineering.

The Pipistrel Velis Electro was recognized during the 2021 AIAA Aviation Forum on 6 August at a ceremony held virtually due to the covid restrictions in place. The award was presented to Paolo Romagnolli, Head of Engineering, and Tine Tomažič, Chief Technical Officer, on behalf of the whole Velis Electro development team, which includes engineers, technicians, managers and administrative personnel that brought this aircraft to life.

Pipistrel is grateful to the AIAA for this recognition of our effort in making the aviation cleaner and more affordable. The Pipistrel Velis Electro is the spearhead of a new era in aeronautics and this award clearly shows we are on the right path.

Pipistrel Velis Electro je prejel prestižno nagrado 2021 AIAA Aircraft Design Award

Ameriški Inštitut za letalstvo in astronavtiko (American Institute of Aeronautics and Astronautics, AIAA) je izbral tehnično skupino Velis Electro podjetja Pipistrel kot prejemnika svoje priznane nagrade Aircraft Design Award „… za ustvarjanje prvega certificiranega električnega letala na svetu, ki bo popeljalo tržišče v novo dobo oblikovanja okolju prijaznih letal in tehnologije”, kot navaja AIAA.

AIAA vsako leto podeli to nagrado posameznikom ali skupinam za izviren koncept ali karierne prispevke, ki vodijo do znatnega napredka pri razvoju letal ali letalske tehnologije. Zdaj se bo skupina razvijalcev letala Velis Electro pridružila seznamu uglednih nagrajencev, kot so tehnične skupine ikoničnega Airbus-a A380 in Boeing-a 787 ter osebnosti kot so Burt Rutan, Joe Sutter in številni drugi ključni igralci letalskega inženiringa.

Ekipa Pipistrel Velis Electro je bila imenovana 6. avgusta 2021 med letalskim forumom AIAA na slovesnosti, ki je zaradi veljavnih omejitev potekala virtualno. Nagrado sta v imenu celotne razvojne ekipe, ki vključuje inženirje, tehnike, vodje in administrativno osebje, sprejela Paolo Romagnolli, Pipistrelov direktor razvoja, in Tine Tomažič, tehnični direktor.

Pipistrel se zahvaljuje AIAA za to priznanje in za podporo našim prizadevanjem, da bi letalstvo postalo čistejše in dostopnejše. Pipistrel Velis Electro je vodilni predstavnik nove dobe v letalstvu in ta nagrada jasno kaže, da smo na pravi poti.