Pipistrel selects Honeywell to provide Advanced Control Technology for Nuuva V300 Unmanned Cargo Aircraft

Honeywell’s fly-by-wire system will be the “brains” of the Nuuva V300 eVTOL, providing the capability required for safe and efficient autonomous operation.

(tekst v Slovenščini)

AJDOVŠČINA, SLOVENIA – 21 October 2020:

Pipistrel has selected Honeywell’s (NYSE: HON) Compact Fly-By-Wire system for the Nuuva V300 cargo unmanned aerial vehicle (UAV), choosing a modern, lightweight, highly capable system with a proven architecture ideally suited for their autonomous cargo UAV.

“After years of excellent cooperation in the UAM sector, we chose to work with Honeywell in the development of the Nuuva V300 as well,” said Ivo Boscarol, founder and CEO of Pipistrel Group. “We see this cargo aircraft paving the way for the passenger-carrying Pipistrel 801, our proposed air taxi for Uber Elevate, as both aircraft share similar architectures. Honeywell’s expertise and the proven capabilities of its Compact Fly-By-Wire system will provide airliner levels of safety for our novel air vehicles.”

Fly-by-wire computers act as the “brains” of an aircraft’s flight controls by operating them electronically and can be found inside nearly all large fixed-wing aircraft today. The compact version from Honeywell has features derived from decades of expertise in fly-by-wire systems for airliners, but it’s much smaller — roughly the size of a paperback book. This product is intended for smaller autonomous cargo and urban air mobility (UAM) vehicles and adds stability and performance by driving flight controls electrically, without heavy hydraulics, control cables or push rods.

“One of the toughest challenges logistics companies face today is meeting the demand for same-day delivery. Vehicles like Pipistrel’s Nuuva V300 are going to be a real breakthrough in the race to solve this problem,” said Stéphane Fymat, vice president and general manager, unmanned aerial systems (UAS)/UAM, Honeywell Aerospace. “We listened to our customers and built a product that meets the unique needs of this segment, and we’re extremely proud that our Compact Fly-By-Wire system will be guiding these vehicles as they take to the skies.”

Pipistrel’s Nuuva V300 is a long-range, large-capacity, autonomous UAV. It will take off and land vertically with battery power, meaning it does not require a runway, and has significantly lower operating costs than helicopters. It can carry loads up to 300 kilograms (around 660 pounds) for more than 300 kilometers (around 186 miles), making it an ideal solution for deliveries to areas traditionally accessible only by helicopter.

For more information on Pipistrel’s Nuuva V300, visit the Nuuva V300 page on the Pipistrel Aircraft website.

For more information on Honeywell’s advanced solutions, read the press release on Honeywell’s website.

About Pipistrel

Pipistrel is a world-leading small aircraft designer and manufacturer, specialized in energy-efficient and affordable high-performance aircraft. With more than 30 years of experience, Pipistrel has produced more than 2200 aircraft to-date, gaining significant international reputation by delivering unique, innovative products to passionate customers on all continents. First-to-fly an electric two-seater in 2007 and the winner of the NASA Green Flight Challenge in 2011 with the World’s first electric four-seat aeroplane, Pipistrel has designed nine different experimental and serially produced electric aircraft, including the first type certified electric aeroplane, the Velis Electro. It has also developed propulsion systems, including batteries, power controllers and electric motors, for small and general aviation class of aircraft for NASA and Siemens, among others. With involvement in standardisation committees, i.e. ASTM F44.40, F39.05, SAE AE7-D, Pipistrel is helping to enable the future market of hybrid-electric aviation.

Pipistrel Vertical Solutions, the company’s R&D division, holds an EASA Design Organisation Approval and has the capability of bringing a new aircraft design concept from a basic idea into a certified design, ready for production. The division is also developing an electric eVTOL air taxi, as well as a hydrogen fuel-cell powered 19-seat miniliner/microfeeder, aimed at revolutionising the intra-European transport market.

About Honeywell

Honeywell Aerospace products and services are found on virtually every commercial, defense and space aircraft. The Aerospace business unit builds aircraft engines, cockpit and cabin electronics, wireless connectivity systems, mechanical components and more. Its hardware and software solutions create more fuel-efficient aircraft, more direct and on-time flights, and safer skies and airports. For more information, visit www.honeywell.com or follow @Honeywell_Aero.

Honeywell is a Fortune 100 technology company that delivers industry-specific solutions that include aerospace products and services; control technologies for buildings and industry; and performance materials globally. Our technologies help aircraft, buildings, manufacturing plants, supply chains, and workers become more connected to make our world smarter, safer, and more sustainable. For more news and information on Honeywell, please visit www.honeywell.com/newsroom.

Pipistrel je za sistem vodenja svojega brezpilotnega tovornega letalnika Nuuva V300 izbral podjetje Honeywell

Honeywell-ov sistem Fly-By-Wire bo postal “možgani” brezpilotnega zračnega plovila Nuuva V300 in bo zagotavljal zmogljivosti, potrebne za varno in učinkovito avtonomno delovanje.

AJDOVŠČINA, 21. Oktober 2020:

Pipistrel se je odločil za Honeywell-ov (NYSE: HON) kompaktni sistem Fly-By-Wire za tovorni brezpilotni letalnik Nuuva V300, pri čemer je izbral sodoben, lahek in zmogljiv sistem z dokazano arhitekturo, ki je idealen za naše avtonomno UAV (“Unmanned Aerial Vehicle” – brezpilotno zračno vozilo).

“Po letih odličnega sodelovanja v sektorju UAM smo se odločili za sodelovanje s Honeywell-om tudi pri razvoju letalnika Nuuva V300,” je povedal Ivo Boscarol, ustanovitelj in direktor skupine Pipistrel. »Ta model vidimo kot logičen korak na poti k potniškemu letalu Pipistrel 801, našemu zračnemu taksiju, ki ga razvijamo za podjetje Uber Elevate, saj imata oba podobno zgradbo. Honeywell-ovo strokovno znanje in dokazane zmogljivosti njihovega kompaktnega Fly-By-Wire sistema bodo našim novim zračnim plovilom zagotovili raven varnosti potniških letal. ”

Tako imenovani »Fly-By-Wire« računalniški sistemi z elektronskim upravljanjem delujejo kot “možgani” za krmiljenje letal in jih danes najdemo v skoraj vseh večjih letalih s fiksnimi krili. Kompaktna različica, ki jo je izdelalo podjetje Honeywell, ima funkcije, ki izhajajo iz desetletij izkušenj in strokovnega znanja na področju sistemov “fly-by-wire” za letala, vendar je veliko manjša – približno velikosti knjige v mehki vezavi. Ta izdelek je namenjen manjšim avtonomnim letalnikom za tovorno in urbano zračno mobilnost, saj s svojim električnim upravljanjem krmil dodaja stabilnost in zmogljivost brez težke hidravlike, krmilnih kablov ali potisnih gredi.

»Eden najtežjih izzivov, s katerimi se danes soočajo logistična podjetja, je zadostiti povpraševanju po dostavi isti dan. Vozila, kot je Pipistrelov letalnik Nuuva V300, bodo spremenila potek v tekmi za reševanje tega problema,« je povedal Stéphane Fymat, podpredsednik in generalni direktor za brezpilotne zračne sisteme (UAS) in urbano zračno mobilnost (UAM) pri podjetju Honeywell Aerospace. “Prisluhnili smo svojim kupcem in ustvarili izdelek, ki ustreza edinstvenim potrebam tega trga. Izjemno smo ponosni, da bo naš kompaktni sistem Fly-By-Wire usmerjal ta vozila, ko se bodo dvignila v nebo.”

Pipistrelov letalnik Nuuva V300 je brezpilotno zračno plovilo velikega dosega z visokimi zmogljivostmi. Vzleta in pristaja navpično z energijo svojih baterij, kar pomeni, da ne zahteva vzletno-pristajalne steze in ima bistveno nižje obratovalne stroške kot helikopterji. Tovor do 300 kilogramov lahko dostavi več kot 300 kilometrov daleč, kar je idealna rešitev za dostavo na območja, ki so sicer dostopna samo s helikopterjem.

Za več informacij o naprednih rešitvah podjetja Honeywell preberite izjavo za javnost na spletnem mestu Honeywell Aerospace.

O podjetju Honeywell

Izdelke in storitve podjetja Honeywell Aerospace najdete na skoraj vseh komercialnih, obrambnih in vesoljskih zračnih plovilih. Poslovna enota Aerospace izdeluje letalske motorje, elektroniko za pilotske kabine in trupe letal, sisteme za brezžične povezave, mehanske komponente in še več. Njihove strojne in programske rešitve ustvarjajo varčnejša letala, omogočajo krajše in bolj pravočasne polete ter varnejše nebo in letališča. Za več informacij obiščite www.honeywell.com ali sledite @Honeywell_Aero.

Honeywell je tehnološko podjetje Fortune 100 in ponuja industrijske rešitve, ki vsemu svetu zagotavljajo izdelke in storitve letalske in vesoljske industrije, nadzorno tehnologijo za zgradbe in proizvodnjo in materiale za večjo zmogljivost. Njihova tehnologija povezuje letala, stavbe, proizvodne obrate, oskrbovalne verige in zaposlene in s tem pomaga, da naš svet postane pametnejši, varnejši in bolj trajnosten. Za več novic in informacij o podjetju Honeywell obiščite www.honeywell.com/newsroom.

O Pipistrelu in zgodovini razvoja električnih letal

Pipistrel je vodilni svetovni načrtovalec in proizvajalec malih letal, specializiran za energetsko učinkovita in cenovno ugodna visokozmogljiva letala. Z več kot 30-letnimi izkušnjami je Pipistrel do danes izdelal več kot 2200 letal in si pridobil pomemben mednarodni ugled z zagotavljanjem edinstvenih, inovativnih izdelkov strastnim kupcem na vseh celinah.

Pipistrel je že leta 2007 postal prvi proizvajalec dvosedežnega električnega letala na svetu in leta 2011 zmagovalec »zelenega letalskega izziva« (Green Flight Challenge) agencije NASA s prvim štirisedežnim električnim letalom na svetu. Razvil in izdelal je že devet različnih modelov električnih letal, tako eksperimentalnih kot za serijsko proizvodnjo, vključno s prvim certificiranim električnim letalom na svetu, Velis Electro.
Razvijal je tudi pogonske sisteme za lahka letala in letala splošne kategorije, vključno z baterijami, krmilniki moči in elektromotorji, med drugimi za naročnike kot sta NASA in Siemens. S sodelovanjem v odborih za standardizacijo, tj. ASTM F44.40, F39.05, SAE AE7-D, Pipistrel pomaga zagnati prihodnji trg hibridno-električnega letalstva.

Pipistrelovo hčerinsko podjetje za raziskave in razvoj, Pipistrel Vertical Solutions d.o.o., ima pooblastilo agencije EASA za načrtovanje letal in je sposobno pripeljati nov oblikovni koncept letala od osnovne ideje vse do certificiranega dizajna, pripravljenega za serijsko proizvodnjo. Podjetje razvija tudi električni zračni taksi z navpičnim vzletanjem in 19-sedežno letalo za linijske polete, tako imenovani »miniliner/microfeeder« s pogonom na vodikove gorivne celice, ki bo revolucionaliziralo zračni transport v Evropi.

Press Contact/Stiki z javnostjo

press@pipistrel-aircraft.com

Nuuva V300 being loaded.

Nuuva V300 being loaded with a forklift

Pipistrel Nuuva V300 in flight

Nuuva V300 in flight

Loading of Nuuva V300