As the first in the history of aviation, Pipistrel obtained the right to train mechanics for the maintenance of certified electrically powered airplanes. This means we can now train other organizations’ mechanics for the purpose of maintenance and repair of our Velis Electro (which is at the moment the only fully electric certified aircraft in the world).

The 5-day maintenance course garnered much interest, so it was first organized in December 2020 and repeated last week. Many individuals and organizations expressed their interest, so new repetitions are planned in the near future.

electric aircraft maintenance course1

Organising a seminar of this kind is a great achievement and honour for Pipistrel. The road to this point was very long and required cooperation of many individuals and institutions. At this point Pipistrel would like to thank the European Union Aviation Safety Agency and the Slovenian Civil Aviation Agency for their help and support.
We would also like to thank the entire teams of Pipistrel d.o.o., which is the holder of the authorization, and Pipistrel Vertical Solution, which participated in the entire phase of preparation of manual and training program, for their diligent internal cooperation.

We are proud and grateful for such conscientious teamwork, which has always been the basis for our joint success!

A new maintenance course is planned for February, so if you are interested, you are welcome to apply at info@pipistrel-aircraft.com

If there is enough interest, the courses will be organized regularly once every month.

PREVOD – Besedilo v slovenskem jeziku:

Pipistrel je organiziral tečaj vzdrževanja certificiranih električnih letal za letalske mehanike.

Kot prvi v zgodovini letalstva je Pipistrel pridobil pravico do usposabljanja mehanikov za vzdrževanje certificiranih letal z električnim pogonom. To pomeni, da lahko zdaj usposabljamo tudi mehanike drugih organizacij za vzdrževanje in popravilo našega letala Velis Electro (ki je trenutno edino popolnoma električno certificirano letalo na svetu).

5-dnevni tečaj je požel veliko zanimanja, zato je bil prvič organiziran že decembra 2020 in ponovno prejšnji teden. Številni posamezniki in organizacije so izrazili svoje zanimanje, zato so v bližnji prihodnosti predvidene tudi nadaljne ponovitve.

Organizacija tovrstnega seminarja je za Pipistrel velik dosežek in čast. Pot do tu je bila zelo dolga in je zahtevala sodelovanje številnih posameznikov in institucij. Na tej točki se Pipistrel zahvaljuje Evropski Agenciji za varnost v letalstvu (EASA) in Agenciji za Civilno letalstvo Slovenije (CAA) za pomoč in podporo.
Zahvaljujemo se tudi celotnim ekipam podjetja Pipistrel d.o.o., ki je imetnik dovoljenja, in podjetja Pipistrel Vertical Solution, ki je sodelovalo v celotni fazi priprave priročnika in programa usposabljanja, za njihovo vestno notranje sodelovanje.

Ponosni in hvaležni smo za tako vestno ekipno delo, ki je že od nekdaj osnova za naš skupni uspeh!

Februarja je predviden nov tečaj vzdrževanja, zato se, če vas zanima, lahko prijavite na info@pipistrel-aircraft.com. Če bo zanimanja dovolj, bodo tečaji redno organizirani vsak mesec.