The online employment portal MojeDelo.com (“MyWork.com”) has been organizing a large-scale survey “Ugled delodajalca” (“Reputation of the employer”) continuously since 2007.  We are pleased to announce that Pipistrel was not only listed among the most reputable employers in several different categories, but was chosen also as one of ten best Slovenian employers, overall.

The “Most reputable employer” survey goes on continuously throughout the entire year. More than thirteen thousand people submit their opinions and grade over 1000 individual Slovenian companies. In the survey respondents determine the employer’s reputation according to three criteria:
1. Recognition of the company among candidates on the labor market (how well-known the company is)
2. Considering the company as a potential employer
3. The first choice for a potential employer.

The combination of these three criteria as rated by either the job seekers or expert scientists, determine the potential employers who are the most attractive in the labor market and thus the most respected.

The Slovene public keeps the conviction that Pipistrel is one best Slovenian companies to be employed at. Again in 2020, Pipistrel has been voted one of  the most reputable employers in several categories.

Not only was Pipistrel voted second in the category Strojništvo (“Engineering“) and no.9 in the category Naravoslovne znanosti (“Natural sciences”), but also one of 10 best employers in Slovenia, overall.

https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/najuglednejsi-delodajalci-2020-3986?utm_medium=hero_lp&utm_source=mojedelo.com&utm_campaign=ud2020&utm_content=heroimage#ugledni

The most important thing is to respect the employees.

The Slovenian Employer Reputation 2020 survey showed that job seekers give preference to employers who show respect for employees, offer opportunities for professional training and development, offer a work-friendly environment, offer job security and the possibility of good earnings. What does it mean for an employer to be reputable? Renowned employers are attracting high-quality employees who contribute to better business results and ensure the company’s development in the long run.

This is not the first time that Pipistrel was chosen as the best. In 2017 Pipistrel won the award of the most reputable employer in the category “Production” and in 2016 IPipistrel was ranked among the top 20 most reputable employers of the year, overall.

https://www.pipistrel-aircraft.com/pipistrel-is-reputable-employer-again/

Spletni portal izvaja raziskavo Ugled delodajalca že od leta 2007. S pomočjo podjetja Universum Global so letos analizirali mnenja več kot 12 tisoč posameznikov na slovenskem trgu dela in podelili priznanja Ugledni delodajalec v več različnih kategorijah,
po izboru strokovnjakov, Ugledni delodajalec po panogah, TOP 10 uglednih delodajalcev in Najuglednejši delodajalec.

Spletni zaposlitveni portal MojeDelo.com že od leta 2007 neprekinjeno organizira obsežno raziskavo “Ugled delodajalca”. Z veseljem sporočamo, da je bil Pipistrel uvrščen ne samo med najuglednejše delodajalce v več različnih kategorijah, temveč je bil izbran tudi med deset najboljših slovenskih delodajalcev v skupni razvrstitvi.

Raziskava “Ugled delodajalca” poteka neprekinjeno skozi vse leto. Več kot dvanajst tisoč ljudi poda svoja mnenja in oceni več kot 1000 posameznih slovenskih podjetij. Anketiranci ocenijo ugled delodajalca po treh kriterijih:
1. Prepoznavnost podjetja med kandidati na trgu dela (kako znano je podjetje)
2. Upoštevanje podjetja kot potencialnega delodajalca
3. Prva izbira za potencialnega delodajalca.

Kombinacija teh treh meril, ki so jih ocenili iskalci zaposlitve ali strokovnjaki, določa potencialne delodajalce, ki so na trgu dela najbolj privlačni in s tem najbolj spoštovani.

Lestvica:

Najpomembnejše je spoštovanje zaposlenih

Slovenska raziskava Ugled delodajalca 2020 je pokazala, da iskalci zaposlitve dajejo prednost delodajalcem, ki izkazujejo spoštovanje do zaposlenih, nudijo možnosti strokovnega usposabljanja in razvoja, ponujajo okolje, ki je prijazno za delo, nudijo varnost zaposlitve in možnost dobrega zaslužka.
Kaj za delodajalca pomeni biti ugleden? Priznani delodajalci privabljajo kakovostne zaposlene, ki prispevajo k boljšim poslovnim rezultatom in dolgoročno zagotavljajo razvoj podjetja.

To ni prvič, da je bil Pipistrel izbran med najbolj ugledne. Leta 2017 smo prejeli nagrado najuglednejšega delodajalca v kategoriji »Proizvodnja«, leta 2016 pa je bil Pipistrel uvrščen med 20 najbolj uglednih delodajalcev leta v skupni razvrstitvi.

https://www.pipistrel-aircraft.com/pipistrel-is-reputable-employer-again/