Nova delovna mesta

Opis projekta: Pridobili smo sofinanciranje dela stroškov prispevkov delodajalca za zaposlitev več oseb na novo ustvarjena trajna delovna mesta.

Spletna stran
Vrednost projekta

do 50.000 EUR

Trajanje projekta

2016

Konzorcij

Samostojni projekt