Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče nove sodelavce, ki se bodo pridružili raziskovalni & razvojni ekipi v Sloveniji (Ajdovščina):

 

Inženirji za vgrajene sisteme (nižji/višji)

Embedded software engineers (Junior/Senior)

Kdo smo?
Pipistrel je 30 let staro podjetje, ki izdeluje letala s sedežem v Sloveniji. Z več kot 200 zaposlenimi v Sloveniji, Italiji, Nemčiji in na Kitajskem smo eden največjih proizvajalcev (več kot 200 letal na leto) v segmentu majhnih letal s prodajo po vsem svetu. Z dvema vrstama zrakoplovov gnanih na električni pogon (Taurus Electro in Alpha Electro), ki sta že na trgu, smo ključni dejavnik v sektorju električnega letalstva.

Kaj počnemo?
Poleg naše proizvodnje zrakoplovov imamo tudi velik oddelek za raziskave in razvoj, ki ponuja inovacije lastnemu podjetju in storitve na področju R&R na zahtevo drugim strankam po vsem svetu. Oddelek zajema področja od aerodinamike, mehanike, elektronike in programske opreme do testiranja letenja. V letu 2016 smo uspešno zaključili raziskovalni projekt, ki ga financira EU, povezan s hibridnimi pogonskimi sistemi (hypstair.eu/), v letu 2019 pa dokončujemo svoje prvo leteče letalo s hibridnim pogonskim sistemom (mahepa.eu), aktivno pa tudi razvijamo rešitve eVTOL.

Naš idealni kandidat ima:
– končano (ali zelo blizu zaključka) univerzitetno diplomo iz računalništva, elektronike ali matematike,
– izkušnje s programskim jezikom C/C++ in drugim skriptnim jezikom (Python, Ruby),
– izkušnje pri razvoju programske opreme vgrajenih sistemov,
– dobre analitične sposobnosti in strast do tehnologije in/ ali (električnega) letalstva,
– dobro znanje angleščine (pisno in govorno).

Opis dela:
– razvoj, testiranje in vzdrževanje vgrajene programske opreme, ki temelji na ARM arhitekturi za letalsko industrijo,
– podpora certificiranju programske opreme in usklajevanje s certifikacijskim organom,
– integracija in razvoj vrhunskih komponent za letalsko uporabo,
– priprava specifikacije in dokumentacije programske opreme na podlagi smernic DO-178C,
– sodelovanje z drugimi inženirji v ekipi za certificiranje programske opreme.

Kaj ponujamo?
– zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija),
– odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju,
– sredstva za strokovno usposabljanje,
– konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela,
– pomoč pri premestitvi,
– ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom treh mesecev in fleksibilnim delovnim časom.

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 5. 04. 2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

Embedded software engineers (Junior/Senior)


Who we are?

Pipistrel is a 30 years old aviation company based in Slovenia. With more than 200 employees in Slovenia, Italy, Germany and China we are one of the largest producers (over 200 aircraft per year) in the small aircraft segment worldwide. With two electric powered aircraft types (Taurus Electro and Alpha Electro) already on the market we are the key driver in the sector of electric aviation.


What do we do?

In addition to our aircraft production we also have large research and devolvement department which provides innovations to our own company and on-demand R&D services to other customers worldwide. The department covers areas from aerodynamics, mechanics, electronics and software up to flight testing. In 2016 we have successfully completed EU funded research project related to hybrid propulsion systems (hypstair.eu/) and in 2019 we are finalizing our first flying aircraft with hybrid propulsion system (mahepa.eu) as well as actively developing eVTOL solutions.


Our ideal candidate has:

 • completed (or very near to completion) university degree in computer science, electronics or math sciences,
 • experience in programming language C/C++ and another scripting language (Python, Ruby),
 • experience in embedded systems software development,
 • good analytical skills and passion for technology and/or (electric) aviation,
 • good English skills (written and spoken).

Job description:

 • development, testing and maintenance of embedded software based on ARM architecture for aviation industry,
 • support of software certification and coordination with the certification authority,
 • integration and development of cutting edge components for aviation application,
 • preparing software specification and documentation based on DO-178C guidelines,
 • collaboration with other engineers in software certification team.

What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija),
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment,
 • funds for professional training,
 • competitive salary based on your experience and work results,
 • relocation assistance,
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 3 months and flexible working hours.

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through 5th April 2020 (CV must be added to your application).