Skip to content

North Primorska Chamber of Commerce’s Award ceremony for best innovations

Tekst v slovenskem jeziku

Nova Gorica, 15. 6. 2022

On Wednesday, 15 June, the Chamber of Commerce of North Primorska region in Nova Gorica presented awards to the best innovators in the region. 5 gold, 11 silver and 3 bronze awards were presented.

One of the recipients of a gold award is also the team of Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. with its innovation, the Virus SW 128 aircraft.

Virus SW 128, under the trade name “Velis Electro”, is the first electric aircraft in the world to receive a type certificate from the European Aviation Safety Agency (EASA). Designed primarily for pilot training, the two-seater is a breakthrough in terms of technological innovation and cost-effectiveness. With its quiet operation and without the production of exhaust gases, it can bring flying closer to urban areas without negatively affecting the life within the community. It is equipped with Pipistrel’s certified electric motor E-811-268MVLC and Pipistrel’s three-bladed composite propeller P-812-164-F3A.

The four regional innovations that won a gold award, have also entered the competition for the highest awards at the national level, which will be presented on Innovation Day in Ljubljana on 20 September.

Podelitev priznanj za najboljše inovacije Severno Primorske gospodarske zbornice

Text in English

Nova Gorica, 15. 6. 2022

Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica je v sredo, 15. junija podelila priznanja najboljšim inovatorjem v regiji. Podelili so 5 zlatih, 11 srebrnih in 3 bronasta priznanja.

Dobitnik zlatega priznanja je tudi ekipa podjetja Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. s svojo inovacijo, letalom Virus SW 128.

Virus SW 128, s komercialnim imenom “Velis Electro”, je prvo električno letalo na svetu, ki je pridobilo tipski certifikat iz strani Evropske agencije za varnost v letalstvu EASA (European Aviation Safety Agency). Dvosed, namenjen predvsem za usposabljanje pilotov, je prelomnega pomena po tehnoloških inovacijah in stroškovni učinkovitosti.  S svojim tihim delovanjem in brez proizvajanja izpušnih plinov lahko letenje približa urbanim območjem, ne da bi pri tem negativno vplival na kakovost življenja skupnosti. Opremljen je s Pipistrelovim certificiranim električnim motorjem E-811-268MVLC in s Pipistrelovim trokrakim kompozitnim propelerjem P-812-164-F3A.

Štiri z zlatim priznanjem nagrajene regionalne inovacije so se uvrstile tudi v tekmovanje za najvišje nagrade na nacionalni ravni, ki bodo podeljene na Dnevu inovativnosti 20. septembra.

Back To Top