Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče

Inženirja za varnost in zanesljivost (m/ž)

ki se bo pridružil/a raziskovalni & razvojni ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)

Iščemo navdušenega nižjega inženirja/inženirko za varnost in zanesljivost, ki bi izboljšal našo ekipo ter se ukvarjal z analizami varnosti, zanesljivosti, tveganja novih letal in različnih letalskih sistemov. Sodelovali boste v certifikacijskih projektih CS-23, pa tudi v varnostni analizi inovativnih električnih in hibridno-električnih letal, ki so v razvoju v Pipistrelu. Imeli boste možnost oblikovati prihodnost električnega letalstva. Del aktivnosti bo tudi delo v evropskih projektih, kjer bo globlji poudarek posvečen inovativnim strategijam pri prepoznavanju potencialnih tveganj in nevarnosti v novih letalskih tehnologijah.

Odgovornosti inženirja/inženirke za varnost in zanesljivost so…

 • izvajanje analize varnosti in zanesljivosti letal in sistemov (FHA, PSSA, SSA)
 • načrtovanje, razvoj in izvajanje projektnih nalog, povezanih z varnostjo in zanesljivostjo, vključno z analizo tveganj napak in učinkov
 • podpora pri pregledih načrtovanja in predstavitvi učinkov zanesljivosti
 • zagotavljanje podpore inženirskim ekipam pri projektnih temah, povezanih z varnostjo
 • tesno sodelovanje z EASA za namene certificiranja
 • tesno sodelovanje z evropskimi projektnimi partnerji za raziskovalne namene
 • podpora sistemu poročanja o dogodkih, priprava analiz in korektivnih ukrepov, v kolikor so potrebni

Naš idealen kandidat/kandidatka ima…

 • najmanj magistrska stopnja izobrazbe v inženirstvu, po možnosti v letalstvu
 • poznavanje osnov inženiringa zanesljivosti (verjetnosti, porazdelitve okvar, načinov okvar, ipd.)
 • odlične sposobnosti reševanja problemov in komunikacije
 • poznavanje področja letalstva in razumevanje detajlnih inženirskih načel vodilnega projektiranja
 • močna sposobnost razmišljanja izven okvirjev
 • praktičen odnos do dela
 • poznavanje MS Office
 • odlično znanje angleščine

Kaj ponujamo?

 • zaposlitev za nedoločen in poln delovni čas, s 6-mesečnim poskusnim delom in fleksibilnim delovnim časom
 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija)
 • odlično ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju
 • sredstva za strokovno usposabljanje
 • konkurenčno plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela
 • pomoč pri premestitvi (v obliki administrativne in dokumentacijske podpore, v postopku pridobitve delovne vize)

Ker je Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/
do vključno 13. februarja 2022 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

 

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for

Safety and Reliability Engineer

to join its research & development team in Slovenija (Ajdovščina)

We are looking for an enthusiastic junior Safety and Reliability Engineer to enhance our team working on safety, reliability and risk analyses of new aircraft and various aircraft systems. You will be involved in CS-23 certification projects, as well as in the safety analysis of innovative electric and hybrid-electric aircraft under development at Pipistrel, having the possibility to shape the future of electric aviation. Working in European Projects will also be part of the activities, where deep focus will be put on innovative strategies in the identification of potential risks and hazards in novel aircraft technologies.

Safety and Reliability Engineer responsibilities would be…

 • perform safety and reliability analyses of aircraft and systems (FHA, PSSA, SSA…)
 • planning, development, and execution of safety and reliability related project tasks, including hazard analysis and failure mode & effects analysis
 • support with design reviews as required and presentation of reliability effects
 • providing support to engineering teams on safety-related design topics
 • close cooperation with EASA for certification purposes
 • close cooperation with European Project partners for research purposes
 • support to occurrence reporting, analysis and corrective action system if needed

Our ideal candidate has…

 • at least M.Sc. level of education in engineering, preferably Aerospace
 • knowledge of reliability engineering basics (probability, failure distributions, failure modes, etc.)
 • excellent problem solving and communication skills
 • being familiar with the field of aviation and understanding the detailed engineering principles leading design
 • strong ability to think out of the box
 • hands-on attitude
 • knowledge of MS Office
 • full working proficiency in English

What do we offer?

 • permanent and full-time employment, with a 6-month of evaluation period and flexible working hours
 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija)
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment
 • funds for professional training
 • competitive salary based on your experience and work results
 • relocation assistance (offering administrative and documentation support for visa application process)

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/
by 13th February 2022 (CV must be added to your application).