Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for

Electrical System Engineer (Junior)

to join its team in Slovenija (Ajdovščina)

Job description…

We are looking for an avid Electrical System Engineer to join our rapidly growing team. As a member of our company, you day-to-day duties will be:

 • design and assembly of the electrical systems for aircraft (wire harness, electrical components, avionics) according to requirements
 • create and maintain 2D and 3D CAD documentation
 • proficient in Microsoft Office products
 • providing engineering support to the manufacturing and prototyping department during the manufacturing and installation phase

Our ideal candidate has…

 • degree in Mechatronics or Electrical engineering
 • excellent problem solving and communication skills
 • hands-on attitude
 • familiarity with aerospace electrical system
 • experience with CAD Autodesk Inventor, AutoCAD, Solidworks 2D and 3D
 • fluid English skills (written and spoken)

 

What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija)
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment
 • funds for professional training
 • competitive salary based on your experience and work results
 • relocation assistance (offering administrative and documentation support for visa application process)
 • we are offering a contract on a fixed term (6 months) with the possibility of prolonging the contract for a project work
 • flexible working hours

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through  28th February 2021 (CV must be added to your application). 

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče

Nižjega inženirja elektrotehnike

ki se bo pridružil/a ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)

Opis dela…

Iščemo navdušenega nižjega inženirja elektrotehnike, ki se bo pridružil/a naši hitro rastoči ekipi. Kot član našega podjetja, bodo vaše dnevne obveznosti sledeče:

 • načrtovanje in montaža električnih sistemov za letala (žični snop, električne komponente, letalska elektronika) v skladu z zahtevami
 • ustvarjanje in vzdrževanje 2D in 3D CAD dokumentacije
 • obvladanje Microsoft Office
 • zagotavljanje inženirske podpore proizvodnji in prototipnemu oddelku v fazi proizvodnje in namestitve

Naš idealen kandidat ima…

 • diploma iz mehatronike ali elektrotehnike
 • odlične veščine reševanja problemov in komunikacije
 • praktičen odnos do dela
 • poznavanje letalskega električnega sistema
 • izkušnje s CAD Autodesk Inventor, AutoCAD, Solidworks 2D in 3D
 • tekoče znanje angleščine (pisno in govorno)

Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija)
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju
 • sredstva za strokovno usposabljanje
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela
 • pomoč pri premestitvi (v obliki administrativne in dokumentacijske podpore, v postopku pridobitve delovne vize)
 • ponujamo pogodbo za določen čas (6 mesecev) z možnostjo podaljšanja pogodbe za projektno delo
 • fleksibilen delovni čas

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 28.02.2021 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).