A major step towards electric powered air travel was achieved on 9th February 2016 in the project HYPSTAIR, with the power-up of the world’s most powerful hybrid electric powertrain for aviation.

Ajdovščina, 18. feb. 2016

A major step towards electric powered air travel was achieved on 9th February 2016 with the power-up of the world’s most powerful hybrid electric powertrain for aviation in a project led by Pipistrel. Hybrid-electric powertrains are a new breed of aviation propulsion, which extend the range of all-electric aircraft while being environmentally friendly and quiet. The 200 kW propulsor developed during the project HYPSTAIR delivers the power equivalent to a typical general aviation piston engine and can run in three modalities: electric-only mode using batteries, generator-only mode or hybrid mode combining both power sources.

All powertrain components developed by Siemens during the project represent the state of the art of electric flight propulsion. The drive motor, delivering 200 kW take off power and 150 kW continuous, and the generator, delivering 100 kW feature a power density exceeding 5 kW/kg and dual windings with four power controllers to provide unprecedented reliability. Further element of innovation is the Human-Machine-Interface designed to simplify the operation of a complex powertrain. A single lever with haptic feedback is used to apply power and a new integrated cockpit display to monitor the powertrain status and performance.

Following the extensive laboratory testing of components and the integration on a representative airframe at the Pipistrel aviation factory in Slovenia, the successful power up trialled all propulsion modes at low and high powers, driving a specially developed five blade low rpm, low noise propeller. Tests of take-off power were performed using combined output of the generator driven by a turbonormalised engine and the high-performance battery custom developed to support high discharge rates.
Pipistrel CEO, Ivo Boscarol, says: “We are proud of what HYPSTAIR represents for the development of electric flight. It demonstrates the possibility for general aviation class aircraft to be electrically powered and it confirms the vision of Pipistrel – we were the first to design a four seat aircraft, the Panthera, that can be alternatively equipped with three different propulsion types: piston engine, electric motor or hybrid powertrain. Project HYPSTAIR represents a major step in the direction of a hybrid aircraft and an opportunity for Pipistrel and other general aviation aircraft manufacturers.”

Frank Anton, Head of eAircraft and the initiator of electric aircraft development at Siemens AG: “Siemens is developing electric drive systems with highest power-to-weight ratio for aircraft propulsion. Only with innovation we can solve the problems of rising fuel costs, rising passenger demand and rising environmental regulation. Innovations developed for the HYPSTAIR hybrid-electric powertrain will be instrumental in making aviation more sustainable in the long run. As electric drives are scalable, we can expect, that in the future also larger aircraft will use electric propulsion. The world is becoming electric, whether in the air, on land or at sea.”

In the upcoming months, extensive testing will continue to simulate typical mission profiles covered in the performance study and to validate the hybrid drive concept and performance. This pioneering achievement was first unveiled at the E2 Fliegen Symposium 2016 in Stuttgart, Germany.

Project HYPSTAIR has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 605305. Project partners are Pipistrel d.o.o. Ajdovščina, Siemens AG, MBVision, University of Pisa and University of Maribor.
More information at www.hypstair.eu
The video of the activation event is available at: https://www.youtube.com/watch?v=x1Xrr82Hbkc

More sources and articles: click here.

Zagon najmočnejšega hibridno električnega pogonskega sklopa

9. februarja se je v okviru projekta HYPSTAIR z zagonom najmočnejšega hibridno električnega pogonskega sklopa za letala na svetu zgodil velik korak v smer električnega letalskega prometa.

**
Velik preboj v smer letalskega prometa na električni pogon se je zgodil 9. februarja 2016 z zagonom do sedaj najmočnejšega letalskega hibridno električnega pogonskega sklopa znotraj projekta, ki ga vodi ajdovski Pipistrel.

Hibridno električni pogoni so nova zvrst letalskih pogonov, ki podaljšujejo doseg popolnoma električnih letal in so hkrati tihi ter okolju prijazni. V okviru projekta HYPSTAIR razviti 200-kilovatni pogonski sklop zagotavlja moč, enakovredno tisti, ki jo proizvajajo batni motorji, tipično v uporabi na letalih splošne kategorije. Obratuje lahko v treh načinih: izključno električni, ki kot vir moči uporablja baterije; način, ki uporablja izključno generator; in hibridni način, ki pri delovanju združuje oba vira energije. Vse komponente pogonskega sklopa, ki jih je razvilo podjetje Siemens v okviru projekta, predstavljajo vrhunec tehnologije na področju letalskih pogonov. Pogonski motor, ki zagotavlja 200 kW vzletne moči in 150 kW stalne moči, in generator, ki nudi 100 kW moči, se odlikujeta z energijsko gostoto večjo od 5 kW/kg in dvojnim navitjem s štirimi regulatorji moči, kar zagotavlja poprej nedosegljivo zanesljivost obratovanja.

Še en dodatni element te edinstvene inovacije je uporabniški vmesnik, zasnovan z namenom poenostavitve ravnanja z zahtevnim pogonskim sklopom. Za dodajanje moči zadostuje ena sama ročica s haptičnim povratnim odzivom, za nadzor nad stanjem in delovanjem pogonskega sklopa pa služi novi integrirani večnamenski prikazovalnik, namensko razvit v sklopu projekta.
Obsežnemu laboratorijskemu testiranju vseh komponent in integraciji sistema na trup letala je nato sledil uspešen zagon, pri katerem so na sedežu podjetja Pipistrel v Ajdovščini preizkusili vse načine pogona tako pri nizkih kot tudi visokih močeh. Namensko je bil razvit tudi poseben petkratki propeler, ki ima največjo učinkovitost že pri nizkih obratih in se ponaša z nizko ravnjo hrupa.
Preizkus vzletne moči je bil izveden ob skupni uporabi generatorja, ki ga poganja turbinsko polnjen agregat, in namensko razvitih visokozmogljivih baterij, ki omogočajo hitro praznjenje.

Ivo Boscarol, direktor podjetja Pipistrel, pravi: “Ponosni smo na vlogo, ki jo predstavlja projekt HYPSTAIR na področju razvoja električnega letalstva. Prikazuje verjetnost, da bo generalno letalstvo v prihodnosti lahko električno in potrjuje mojo idejo in vizijo ter razvojno strategijo podjetja Pipistrel. Mi smo bili prvi, ki smo razvili štirisedežno letalo – Panthero, ki je lahko opremljeno s tremi različnimi pogoni: bencinskim motorjem, električnim pogonom ali hibridnim pogonskim sklopom. Projekt HYPSTAIR predstavlja velik korak v smer letalstva na hibridni pogon in s tem veliko priložnost za Pipistrel in druge proizvajalce letal generalne aviacije.«

Frank Anton, začetnik in vodja razvoja električnega letalstva v podjetju Siemens, dodaja:
“Siemens razvija letalske električne pogonske sisteme z najboljšim razmerjem med močjo in težo. Samo z inovacijami lahko rešujemo probleme, ki jih predstavljajo rastoče cene fosilnih goriv, vse večje povpraševanje po potniških poletih in strožji okoljevarstveni predpisi. Novi izumi, razviti za hibridno električni pogon projekta HYPSTAIR, bodo predstavljali temelj pri razvoju bolj tranjnostnega letalstva na dolgi rok. Ker so električni pogonski sistemi zasnovani tako, da jih je mogoče sorazmerno povečevati, lahko pričakujemo, da jih bodo v prihodnosti lahko uporabljala tudi večja letala. Svet postaja električen, pa naj bo v zraku, na tleh ali na vodi.«

V prihajajočih mesecih se bo intenzivno testiranje nadaljevalo s simuliranjem možnih načinov letenja ter tipičnih potekov poleta, ki so jih predvidele teoretične študije modela. Testiranje se nadaljuje z namenom potrditve koncepta hibridnega pogonskega sklopa in njegovih zmogljivosti.

Ta edinstveni dosežek je bil prvič razkrit javnosti na simpoziju E2 Fliegen Symposium 2016 v Stuttgartu v Nemčiji.
Projekt HYPSTAIR je prejel sredstva evropskega programa »European Union’s Seventh Framework« za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitve, s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 605305. Partnerji v projektu so Pipistrel d.o.o. Ajdovščina, Siemens AG, MBVision, Univerza v Pisi (Italija) in Univerza v Mariboru.

Več informacije je na razpolago na naslovu www.hypstair.eu
Videoposnetek aktivacije pogona je na voljo na sledeči lokaciji:  https://www.youtube.com/watch?v=x1Xrr82Hbkc

Več virov in člankov je na voljo tukaj.

******

ENGLISH ARTICLES
http://sustainableskies.org/pipistrel-rolls-out-hypstair-hybrid-for-run-up/
http://www.publishwall.si/plugin.magazine/post/172147/pipistrel-launches-the-most-powerful-hybrid-powertrain-for-airplanes
http://www.flyer.co.uk/pipistrel-and-siemens-power-up-most-powerful-hybrid/
http://www.avweb.com/avwebflash/news/Hypstair-Hybrid-Electric-Project-Begins-Power-Tests-At-Pipistrel-225719-1.html
http://50skyshades.com/news/manufacturer/hybrid-electric-aircraft-motor
http://www.aero-news.net/index.cfm?do=main.textpost&id=89a0e944-ca3d-4b18-8e48-9c37ac9ce837
https://www.gconew.com/tech/182108/hybrid-electric-powertrain-powers-up-for-the-first-time.html
http://plugin-magazine.com/living/pipistrel-launches-the-most-powerful-hybrid-powertrain-for-airplanes/
http://www.flyingmag.com/hybrid-electric-aircraft-motor-powers-up
http://arffwg.org/hypstair-hybrid-electric-project-begins-power-tests-at-pipistrel/
http://www.examiner.com/article/most-powerful-hybrid-airplane-engine-developed-slovenia?CID=examiner_alerts_article

OTHER LANGUAGES
http://www.aerovfr.com/2016/02/le-groupe-hybride-le-plus-puissant/
http://lotniczapolska.pl/Proby-napedu-hybrydowego,39415
http://www.aerokurier.de/general-aviation/motorflug/hypstair-projekt-panthera-fliegt-mit-haybridantrieb/668164

SLOVENSKI ČLANKI
http://www.vecer.com/clanek/201602186189505
http://www.24ur.com/novice/slovenija/pipistrel.html
http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/najmocnejsi-hibridno-elektricni-pogon-za-letala-na-svetu.html
http://www.avto-magazin.si/novice/pipistrel-uspesno-zagnal-letalski-hibridni-pogon/
http://www.primorske.si/2016/02/19/Velik-preboj-za-elektricno-letalstvo
http://www.telex.si/novica.php?n=1428207
http://www.lokalne-ajdovscina.si/article/2016021918310247/Pipistrel%20ponovno%20korak%20pred%20konkurenco/
http://sierra5.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2484&Itemid=1
http://izvozniki.finance.si/8841663/Pipistrel-in-Siemens-z-novim-dose%C5%BEkom-pri-elektri%C4%8Dnih-letalih?metered=yes&sid=414086834
http://novice.najdi.si/predogled/novica/ae7a71b4110c1b66c8259d1db4b201cf/Avto-magazin/Avtomobilizem/Pipistrel