Mladi raziskovalci iz gospodarstva

Opis projekta: Sofinancirali smo več mladih raziskovalcev pri pridobivanju naziva doktor znanosti.

.

Spletna stran

www.eu-skladi.si

Vrednost projekta

od 50.000 EUR do 500.000 EUR

Trajanje projekta

2008 – 2012

Konzorcij

Samostojni projekt