The Government of the Republic of Slovenia awarded commemorative signs and award certificates for altruistic work in the fight against COVID-19 to the most deserving individuals. We are very proud and deeply honoured that not only one, but two members of the Pipistrel group received awards.

In April 2020, Pipistrel d.o.o., in cooperation with Chinese sister company Pipistrel Asia-Pacific, donated 100,000 masks for protection against Covid-19 and 300 thermometers to the municipality of Ajdovščina. Due to Pipistrel’s project in the Chinese city of Jurong, the municipality of Ajdovščina is twinned with this Chinese municipality. At the initiative of our Chinese company Pipistrel Asia-Pacific, the city of Jurong donated 30,000 protective masks, which were symbolically handed over to the mayor of the municipality of Ajdovščina, Mr. Tadej Beočanin, by the Chinese Ambassador in  Slovenia, His Excellency Mr. Wang Shunqing. In addition, an additional 70,000 masks were delivered to Slovenia as a joint donation from our Chinese company Pipistrel Asia-Pacific and Pipistrel d.o.o. from Ajdovščina.

Our donation was gratefully accepted and appreciated not only by the municipality of Ajdovščina, but also by the Government of the Republic of Slovenia. The Prime Minister, Mr. Janez Janša, awarded Mr. Ivo Boscarol, the director of the international group Pipistrel, a commemorative sign and a certificate for his sacrifice in the fight against COVID-19. On his behalf, they were handed over by the Mayor of municipality of Ajdovščina, Mr.Tadej Beocanin on 14. January 2021.

Mayor of municipality of Ajdovščina, Mr. Beočanin and Mr. Ivo Boscarol

Mayor of municipality of Ajdovščina, Mr. Tadej Beočanin,
with the General manager of Pipistrel group, Mr. Ivo Boscarol

In addition to the group director Mr. Boscarol, the sign was also awarded to Mr. Hao Danny Wu, CEO of Pipistrel’s Chinese company Pipistrel Asia-Pacific, General Aviation Technology Co. Ltd.

CEO of Pipistrel Asia Pacific, Mr. Danny Hao Wu

At Pipistrel, we are aware that health is our greatest asset and also a condition for a successful economy, so we are proud that the Slovenian government thinks the same as we do.

We are grateful for the recognition and committed to continue contributing to our common health and well-being in the future, as much as we can.

Člani skupine Pipistrel prejeli priznanja za požrtvovalnost v boju proti Covid-19

Vlada Republike Slovenije je najbolj zaslužnim posameznikom podelila spominske znake in listine za požrtvovalnost v boju proti COVID-19. Zelo smo ponosni in počaščeni, da sta ne le eden, ampak kar dva člana iz skupine Pipistrel prejela priznanji.

V aprilu 2020 je Pipistrel d.o.o v sodelovanju s kitajskim sestrskim podjetjem Pipistrel Asia-Pacific občini Ajdovščina podaril 100.000 zaščitnih mask za zaščito pred Covid-19 in 300 termometrov.
Občina Ajdovščina je zaradi Pipistrelovega projekta v Kitajskem mestu Jurong pobratena s to mestno občino. Na pobudo našega kitajskega podjetja Pipistrel Asia-Pacific je mesto Jurong doniralo 30.000 zaščitnih mask, ki jih je kitajski veleposlanik v Sloveniji, njegova Ekscelenca g. Wang Shunqing, v Ljubljani simbolično predal županu občine Ajdovščina, g. Tadeju Beočaninu. Poleg tega je bilo v Slovenijo dostavljenih tudi dodatnih 70.000 mask kot skupna donacija našega kitajskega podjetja Pipistrel Asia-Pacific in podjetja Pipistrel d.o.o. iz Ajdovščine.

Naša donacija je bila hvaležno sprejeta in cenjena ne le s strani občine Ajdovščina, temveč tudi od Vlade Republike Slovenije. Predsednik vlade g. Janez Janša je Ivu Boscarolu, direktorju mednarodne skupine Pipistrel, za požrtvovalnost v boju proti COVID-19 podelil spominski znak in listino, ki mu jo je 14. januarja 2021 v njegovem imenu izročil župan občine Ajdovščina, g. Tadej Beočanin.

Mayor of municipality of Ajdovščina, Mr. Beočanin and Mr. Ivo Boscarol

Župan občine Ajdovščina, g. Tadej Beočanin in generalni direktor skupine Pipistrel, g. Ivo Boscarol

Poleg direktorja skupine g. Boscarola je plaketo prejel tudi g. Hao Danny Wu, direktor Pipistrelovega kitajskega podjetja Pipistrel Asia-Pacific, General Aviation Technology Co. Ltd.

Direktor podjetja Pipistrel Asia-Pacific, General Aviation Technology Co. Ltd, gospod Hao Danny Wu

V Pipistrelu se zavedamo, da je zdravje naše največje bogastvo in tudi pogoj za uspešno gospodarstvo, zato smo ponosni, da tudi Vlada Republike Slovenije razmišlja enako kot mi.
Zahvaljujemo se za priznanje in se zavezujemo, da bomo tudi v prihodnosti po svojih močeh prispevali k skupnemu zdravju in blaginji.