Kredit za obratna sredstva

Opis projekta: Pridobili smo obratna sredstva za nakup materiala, trgovskega blaga, storitev in izdatke plač.

.

Spletna stran

www.eu-skladi.si

Vrednost projekta

od 500.000 EUR do 1.000.000 EUR

Trajanje projekta

2015

Konzorcij

Samostojni projekt