The influential newspaper Politico has just revealed a list of… “Top 28 people from 28 countries who are shaping, shaking and stirring Europe”.
http://www.politico.eu/list/politico-28/
The list chooses one individual or group from each country of European Union.

On #22 for Slovenia, Politico chose a team of two environment-conscious aircraft enthusiasts: Ivo Boscarol, the aircraft producer, and Matevž Lenarčič, the adventurist and extreme pilot who flew around the world in Pipistrel aircraft.
The introduction and argumentation of their choice is really nicely written: http://www.politico.eu/list/politico-28/ivo-boscarol-and-matevz-lenarcic/

Politico is a political journalism organization based in Virginia, USA, that writes about political topics, ideas and personalities in the United States and lately also on the global scale.
Its content is distributed via television, the Internet, newspaper and radio. The newspaper edition prints up to five issues a week in the USA. In September 2014, Politico launch its European edition, based in Brussels.

We are very proud that such an influential media organization decided to choose Ivo Boscarol as a member of the elite “top 28” group!

Vplivni mednarodni časopis Politico je objavil seznam “Top 28 ljudi iz 28 evropskih držav, ki oblikujejo, pretresajo in prebujajo Evropo.”
http://www.politico.eu/list/politico-28/
Na seznamu so izbrali po enega posameznika ali skupino iz vsake države članice EU.

Na 22. mestu je Politico za Slovenijo izbral ekipo dveh okoljevarstvenih letalskih navdušencev: Ivo Boscarol, izdelovalec letal in Matevž Lenarčič, avanturist in ekstremni pilot, ki je že večkrat obletel svet v Pipistrelovih letalih.
Utemeljitev izbora in predstavitev sta zelo lepo napisana: http://www.politico.eu/list/politico-28/ivo-boscarol-and-matevz-lenarcic/

Politico je novinarska organizacija, locirana v Virginiji, ZDA. Poročajo o političnih temah, idejah in osebnostih sprva iz ZDA, sedaj pa že na globalnem nivoju. Vsebine objavljajo na televiziji, Internetu, v tiskanih medijih in po radiu. Tiskana izdaja časnika objavi do pet izvodov tedensko v ZDA. Od septembra 2014 dalje izhaja tiskana edicija tudi v Evropi s sedežem v Bruslju.

Na Pipistrelu smo zelo ponosni, da se je tako vplivna medijska organizacija odločila izbrati Iva Boscarola kot člana elitne skupine “top 28” članov Evropske Unije!

Članek iz Primorskih Novic, dne 3. 12. 2015