Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče

Inženirje/inženirke vgrajenih sistemov (nižji/višji)

ki se bodo pridružili/e ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)

Iščemo inženirje in inženirke vgrajenih sistemov (nižji/višji) za delo v Pipistrelovi razvojni ekipi na projektih električne zračne mobilnosti. Odprtih izzivov je več, konkretno delo bo odvisno od nivoja predznanja, sposobnosti in zanimanj kandidata/kandidatke.

Inženirji in inženirke vgrajenih sistemov se dnevno ukvarjamo s/z…

 • razvojem, testiranjem in vzdrževanjem vgrajene programske opreme, ki temelji na ARM arhitekturi za letalsko industrijo
 • podporo certificiranju programske opreme in usklajevanju s certifikacijskim organom
 • integracijo in razvojem najsodobnejših komponent za letalstvo
 • pripravo specifikacij in dokumentacije programske opreme na podlagi smernic DO-178C
 • simulacijami kompleksnih sistemov v programu Mathworks Simulink in uvajanje modelov na ciljne platforme
 • sodelovanjem z drugimi inženirji v skupini za certificiranje programske opreme

 

Naši idealni kandidati imajo…

 • končano (ali zelo blizu zaključka) univerzitetno ali magistrsko izobrazbo iz računalništva, elektronike ali matematike
 • izkušnje s programskim jezikom C/C++ in drugim skriptnim jezikom (python, ruby)
 • izkušnje pri razvoju programske opreme za vgrajene sisteme
 • dobre analitične sposobnosti in strast do tehnologije in/ali (električnega) letalstva
 • dobro znanje angleščine (pisno in govorno)

 

Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija)
 • odlično ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju
 • sredstva za strokovno usposabljanje
 • konkurenčno plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela
 • pomoč pri premestitvi (v obliki administrativne in dokumentacijske podpore, v postopku pridobitve delovne vize)
 • zaposlitev za nedoločen in poln delovni čas, s 3-mesečnim poskusnim delom in fleksibilnim delovnim časom

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 30. novembra 2021 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for

Embedded Software Engineers (Junior/Senior)

to join our team in Slovenija (Ajdovščina)

We are looking for Embedded Software Engineers (Junior/Senior) to work in Pipistrel’s development team on electric air mobility projects. There are several open challenges and concrete work will depend on the level of prior knowledge, abilities, and interests of the candidate.

Embedded Software Engineers deal daily with…

 • development, testing and maintenance of embedded software based on ARM architecture for aviation industry
 • support of software certification and coordination with the certification authority
 • integration and development of cutting-edge components for aviation application
 • preparing software specification and documentation based on DO-178C guidelines
 • simulating complex systems in Mathworks Simulink and deployment of the models on target platforms
 • collaboration with other engineers in software certification team

 

Our ideal candidates have…

 • completed (or very near to completion) University or Master’s degree in Computer Science, Electronics or Math sciences
 • experience in programming language C/C++ and another scripting language (python, ruby)
 • experience in embedded systems software development
 • good analytical skills and passion for technology and/or (electric) aviation
 • good English skills (written and spoken)

 

What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija)
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment
 • funds for professional training
 • competitive salary based on your experience and work results
 • relocation assistance (offering administrative and documentation support for visa application process)
 • permanent and full-time employment, with a 3-month of evaluation period and flexible working hours

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ 30th November 2021 (CV must be added to your application).