Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče

Inženirja strojništva (Inženir 1) v oddelku Sistemi in strukture

ki se bodo pridružili ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)

Iščemo navdušenega inženirja strojništva (konstruktor) za zasnovo sistemov letal in različnih sestavnih delov v oddelku sistemi in strukture, ki se bo pridružil naši hitro rastoči ekipi.

Kot član naše D.O. organizacije bo vaše delo zajemalo:

 • konstruiranje mehanskih sklopov (načrtovanje CAD/CAM, izdelava prototipa, popravki do pred-serije) ter priprava tehnološke dokumentacije (risbe, številčenje artiklov v informacijskem sistemu Infor, pregled tehnološke dokumentacije)
 • vzpostavitev novih tehnologij načrtovanja in izdelave kompozitnih delov v tesnem sodelovanju s prototipno skupino in skrb za dokumentacijo
 • 3D modeliranje in organizacija izdelave hitrega prototipiranja (CNC rezkanje, 3D tiskanje, ipd.)
 • ustvarjanje in vzdrževanje 3D in 2D CAD dokumentacije ter podpora certifikaciji

Naš idealni kandidat ima…

 • diploma iz strojništva (VI/2, VII)
 • odlično reševanje problemov, odgovornost pri delu in projektih
 • poznavanje kompozitov način izdelave ter mehanskih lastnosti in posameznih komponent (smola, vlakna)
 • izkušnje z mehanično zasnovo kompleksnih sklopov in izdelavo risb
 • izdelava in urejanje tehnične dokumentacije v celoti
 • znanje iz modeliranja (konstrukcija), predvsem Solid Works, Inventor tudi ostalih, npr. Catia
 • izkušnje pri modeliranju površin v prosti obliki
 • izkušnje s kompozitnimi strukturami
 • izkušnje z aerodinamiko
 • uporaba MS Office programov ter ostalih osnovnih programov
 • tekoče znanje angleškega jezika

Kaj ponujamo?

 • zaposlitev za nedoločen in poln delovni čas, s 6-mesečnim poskusnim delom in fleksibilnim delovnim časom
 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija)
 • odlično ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju
 • sredstva za strokovno usposabljanje
 • konkurenčno plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela
 • pomoč pri premestitvi (v obliki administrativne in dokumentacijske podpore, v postopku pridobitve delovne vize)

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do 7. novembra 2021 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for

Mechanical Engineer-junior (Engineer 1) in Systems and Structures Department

to join its team in Slovenija (Ajdovščina)

We are looking for an avid Mechanical Engineer (Constructor) to work on aircraft systems design and various aircraft components in the Systems and Structures Department to join our rapidly growing team. As a member of our design organization (DO), you will work on:

  • mechanical assembly (CAD/CAM design, prototype production, pre-batch corrections) and preparation of technological documentation (drawings, numbering items in the Infor information system, review of technological documentation)
  • establishment of new technologies for the design and manufacture of composite parts in close collaboration with the prototyping team and care of documentation
  • 3D modelling and organisation of rapid prototyping (CNC milling, 3D printing, etc.)
  • creation and maintenance of 3D and 2D CAD documentation, certification support

Our ideal candidate has…

 • university degree in Mechanical Engineering (VI/2, VII)
 • excellent problem solving, responsibility for work and projects
 • knowledge of composites and their mechanical properties and individual components (resin, fibber)
 • experience with mechanical design of complex assemblies and manufacturing drawing creation
 • preparing and editing technical documentation in complete
 • knowledge in modelling (construction), especially Solid Works, Inventor and others, e.g. Catia
 • experience in free form surface modelling
 • experience with composite structures
 • experience with aerodynamics
 • use of MS office programs and other basic programs
 • fluent English language skills


What do we offer?

 • permanent and full-time employment, with a 6-month of evaluation period and flexible working hours
 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija)
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment
 • funds for professional training
 • competitive salary based on your experience and work results
 • relocation assistance (offering administrative and documentation support for visa application process)

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through 7th November 2021 (a CV must be added to your application).