Slovenski tekst TUKAJ.

Pilots of the Danish Armed Forces at Flying School in Karup will soon be able to practice their flying skills in a more climate-friendly way. The Danish Ministry of Defense has launched an action plan focusing on the transition to more environmentally friendly solutions, so as the first country in the world, Denmark leased two electric aircraft on course to their operational use in the Airforce.

(Original information here: https://fmn.dk/da/nyheder/2021/forst-i-verden-dansk-forsvar-far-elektriske-fly/ )

Velis Electro in Flight

According to the plan, the two electric planes will be delivered to the Flying School in Karup this September, where they will be used for a two-year trial period. Initially, the planes will be evaluated by experienced pilots, but then they will be used as training airplanes and included in Karup Flying School’s program for new pilots. The Pipistrel Velis Electro is the first type-certified fully electric plane in the world. It will complement the Danish Air Force’s current training aircraft Saab T-17 .

Danish Minister of Defense, Ms. Trine Bramsen says: “Everyone has a responsibility to contribute to climate change prevention. This also applies to the area of defense. Therefore, we have decided to procure electric aircraft for our air military. The electric planes will be used for training, among other things. The experience will be important for future equipment acquisitions in the field of defense.”

Lieutenant Colonel Casper Børge Nielsen of the Ministry of Defense Material and Procurement Agency has many years of experience as a test pilot. Now he is in charge of testing the electric planes for flight training use in the Air Force. He says: “We will test whether some of the flights and tasks we have in the Air Force can be replaced by electric planes.”
He warns there are still some limitations, because this kind of flight is still at a very initial stage, but he says that considering flight training, the two aircraft will probably be able to cover many needs of the the Danish Air Force.

Børge Nielsen confirmed he had no doubt that also within Air Force, something must happen for the protection of environment. He said the goal was to gain some experience in electric flight at an early stage, so they would be the forefront when this technology evolves over the years.

The two aircraft will be provided to the Danish Armed Forces in cooperation with Green Aerolease, owner of the largest Pipistrel Velis Electro fleet (Green-aerolease-and-pipistrel-aircraft-announce-a-partnership). Pipistrel would like to congratulate Green Aerolease for this esteemed customer and will continue to provide our world class services.

Pipistrel CEO Ivo Boscarol says: “We are thankful to the Danish Armed Forces for their pioneering spirit and decision to contribute to a cleaner atmosphere. Our Velis Electro will deliver immediate reduction of CO2 emissions, noise and cost associated with military pilot training operations. Surely Danish citizens will appreciate much quieter flying activities in vicinity of populated areas across the country.
For Pipistrel, it is a big honour to be selected by such an esteemed institution as the Danish Armed Forces. For all other training organizations, this is a clear signal that Pipistrel Electric Aircraft can be used equally well in ab-initio pilot training and in the most demanding military flight training scenarios.”

For media inquiries, please contact: press@pipistrel-aircraft.com
For commercial inquires, please contact: sales@pipistrel-aircraft.com

Danske oborožene sile bodo kmalu uporabljale dve letali Pipistrel Velis Electro in kot prve letalske sile na svetu svoje pilote šolale na letalih brez emisij.

Piloti danskih oboroženih sil v letalski šoli v Karupu bodo kmalu lahko vadili svoje letalske veščine na okolju prijaznejši način. Dansko Ministrstvo za obrambo je objavilo akcijski načrt, ki predvideva prehod na okolju prijaznejše rešitve, zato je Danska kot prva država na svetu najela dve električni letali, ki bosta v uporabi v letalskih silah.
(Originalna novica tukaj: https://fmn.dk/da/nyheder/2021/forst-i-verden-dansk-forsvar-far-elektriske-fly/)

Velis Electro in Flight

Po načrtu bosta električni letali dostavljeni letos septembra v Letalsko šolo v Karupu, kjer bosta uporabljani za preizkusno obdobje dveh let. Sprva bodo letali ocenjevali izkušeni piloti, nato pa ju bodo uporabljali za usposabljanje in ju vključili v program Letalske šole Karup za nove pilote. Pipistrel Velis Electro je prvo tipsko certificirano popolnoma električno letalo na svetu. Predstavljalo bo odlično dopolnilo letalom Saab T-17, ki se trenutno uporabljajo za usposabljanje danskih zračnih sil.

Danska obrambna ministrica ga. Trine Bramsen pravi: “Vsakdo je odgovoren, da prispeva k preprečevanju podnebnih sprememb. To velja tudi za obrambno področje. Zato smo se odločili, da bomo za svoje letalske sile nabavili električna letala. Uporabljali ju bomo med drugim tudi za usposabljanje. Izkušnje bodo pomembne za prihodnje nabave opreme na obrambnem področju. “

Podpolkovnik Casper Børge Nielsen z Agencije za material in nabavo z danskega Ministrstva za Obrambo ima dolgoletne izkušnje kot testni pilot. Zdaj je zadolžen za preizkušanje električnih letal za usposabljanje v letalskih silah. Pravi: “Preizkusili bomo, če je mogoče nekatere naloge in vrste poletov, ki jih imamo v letalskih silah, nadomestiti z električnimi letali.”

Opozarja, da še vedno obstajajo določene omejitve, ker je tovrstno letalstvo v popolnoma začetni fazi, vendar pravi, da bosta električni letali na področju letalskega usposabljanja verjetno lahko zadovoljili številne potrebe danskih zračnih sil.

Børge Nielsen je potrdil, da ne dvomi, da se mora tudi v letalskih silah nekaj zgoditi za zaščito okolja. Dodal je, da je cilj pridobiti čim več izkušenj z električnim letenjem že v zgodnji fazi, da bodo lahko imeli prednost, ko se bo ta tehnologija skozi leta razvijala.

Pipistrel bo omenjeni dve letali zagotovil danskim oboroženim silam v sodelovanju s podjetjem Green Aerolease, trenutno največjim naročnikom letal Pipistrel Velis Electro. Pipistrel čestitata Green Aerolease in se zahvaljuje za odlično sodelovanje.

Direktor Pipistrela Ivo Boscarol pravi: “Hvaležni smo danskim oboroženim silam za njihov pionirski duh in odločitev, da prispevajo k čistejšemu ozračju. Naše letalo Velis Electro bo omogočilo takojšnje zmanjšanje izpustov CO2, hrupa in stroškov, povezanih z vojaškimi pilotskimi operacijami. Zagotovo bodo danski državljani cenili veliko tišje letalsko izobraževanje v bližini naseljenih območij po državi. Za Pipistrel je velika čast, da nas je izbrala tako cenjena institucija, kot so danske oborožene sile. Za vse druge šolske organizacije je to jasen signal, da je mogoče Pipistrelova električna letala enako dobro uporabljati tako pri začetnem usposabljanju pilotov kot tudi v najzahtevnejših scenarijih vojaškega letalskega treninga.”

Za medijska vprašanja se obrnite na: press@pipistrel-aircraft.com
Za vprašanja o nabavi se obrnite na: sales@pipistrel-aircraft.com