Pipistrel has decided to provide an open access to all online training materials during the current period of world-wide enforced isolation as a testament and dedication to safety through continuous training and learning. Pipistrel Academy Computer-Based Training Courses are now available free-of-charge to anybody, for three months.
We hope this will motivate non-flying pilots as well as student pilots and flight instructors to stay connected to their passion and learn more every day.

Anybody, whether student pilot, pilot, flight instructor or aviation enthusiast, flying clubs, flight schools can apply and join the online course free-of-charge for a period of 3 months, from April 2020 until 30. June 2020. This unique offer is available worldwide to all, including to non-pilots who are interested in aviation.

During the current almost worldwide “lock down” period, the free-of-charge online course will help to refresh and revise the theoretical knowledge required to fly and learn the specifics about modern Pipistrel aircraft series, including the Alpha Electro, the only electric trainer in serial production in the world. The online course gives detailed information and knowledge of different Pipistrel aircraft.

Pipistrel is offering completely free of charge the specially designed and developed Online Training course for the Alpha Trainer UL/LSA/BCAR, the Virus SW UL/LSA, Virus SW121 and the Alpha Electro. Normally the online course fee is 147.30€ for 14-days or €247.30 for Permanent subscription. Courses can be accessed from anywhere in the world, with your laptop, tablet or mobile phone.

Online courses available from today onward, completely free of charge, include:

  • Pipistrel ALPHA Electro, the only certified electric training aircraft in serial production anywhere in the world
  • Pipistrel ALPHA Trainer aircraft in UL/LSA/BCAR configurations
  • Pipistrel Virus SW and SWiS in UL/LSA configurations
  • Pipistrel Virus SW 121 model, EASA certified

To register and begin learning about Pipistrel aircraft and flying in general, please register for your online course at  https://www.pipistrel-online.com/
Click   “Create new account”,   follow the registration instructions and select the online course you are interested in by using the Enrollment key:    FlyPipistrel

And as the best information is always at the end….
Here it is:

Anyone who successfully finishes an on-line training course will receive a voucher for a free demo flight in one of our aircraft at your closest Pipistrel distributor’s location all over the World, valid until the end of September 2020.

We hope that this Pipistrel’s contribution to the global pilot community will help the pilots to keep safe, remain knowledgeable and during Covid-19 crisis lockdown, invest your time in in training, so that you can enjoy flying even more when the current restrictions are eased.

NEW!!
The first graduates are completing the Pipistrel free online courses!
See newsletter https://www.pipistrel-usa.com/newsletter-129-june-2020/

and-hal.jpg

Pipistrel se je odločil, da bo v obdobju izolacije in omejitev letenja, ki so uveljavljene po vsem svetu, kot doprinos k letalski varnosti preko nenehnega usposabljanja in učenja omogočil prost dostop do vseh svojih spletnih programov šolanja. Spletni tečaji Pipistrelove  Letalske Akademije so zdaj brezplačno na voljo vsakomur za tri mesece. Upamo, da bo to motiviralo pilote, ki ne morejo leteti, pa tudi pilote-študente in inštruktorje letenja, da v tem obdobju ostanejo povezani s svojo strastjo in se vsak dan naučijo česa novega.

Vsakdo, ne glede na to ali so študenti, piloti, inštruktorji letenja ali letalski navdušenci, aeroklubi ali letalske šole, se lahko brezplačno prijavijo in ​​se brezplačno pridružijo spletnemu tečaju za obdobje treh mesecev, od aprila 2020 do 30. junija 2020. Ta edinstvena ponudba širom sveta na voljo vsem, tudi ne-pilotom, ki jih zanima letalstvo.

V trenutnem obdobju »mrtvila«, ki hromi skoraj ves svet, bo brezplačni spletni tečaj pomagal osvežiti in popraviti teoretično znanje, potrebno za letenje in spoznavanje posebnosti sodobnih letal Pipistrel, vključno z Alpha Electro, edinim električnim šolskim letalom v serijski proizvodnji na svetu. Spletni tečaj ponuja podrobne informacije in znanje o različnih letalih Pipistrel.

Pipistrel ponuja popolnoma brezplačen posebej zasnovan in razvit spletni tečaj usposabljanja za Alpha Trainer UL / LSA / BCAR, Virus SW UL / LSA, Virus SW121 in Alpha Electro. Običajna kotizacija za spletni tečaj znaša 147.30 € za 14-dnevno ali 247.30 € za stalno naročnino.
Do tečajev lahko dostopate s prenosnikom, tabličnim računalnikom ali mobilnim telefonom od koderkoli na svetu.

Spletni tečaji, ki so popolnoma brezplačno na voljo od danes naprej, vključujejo letala:
• Pipistrel ALPHA Electro, edino certificirano električno vadbeno letalo v serijski proizvodnji kjerkoli na svetu
• Pipistrel ALPHA Trainer v konfiguracijah UL / LSA / BCAR
• Pipistrel Virus SW in SWiS v konfiguracijah UL / LSA
• Pipistrel Virus SW 121 s certifikatom EASA

Če se želite registrirati in s spletnim tečajem začeti učiti o letenju in Pipistrelovih letalih, obiščite: www.pipistrel-online.com, kliknite »Create new account«, sledite navodilom za registracijo (v angleškem jeziku) in izberite spletni tečaj s tipko za vpis: FlyPipistrel

In ker so najboljše informacije vedno na koncu…. Je tukaj še ena:
Vsakdo, ki bo uspešno zaključil tečaj spletnega usposabljanja, bo prejel bon za brezplačni demo polet na enem od naših letal na sebi najbližji lokaciji distributerja Pipistrel po vsem svetu, ki bo veljal do konca septembra 2020.

Upamo, da bo ta prispevek Pipistrela k svetovni pilotski skupnosti pomagal pilotom, da bodo varni, ohranjali svoje znanje in ko med krizo Covid-19 ne morejo leteti, vlagali svoj čas v usposabljanje, da bodo lahko pozneje še bolj uživali v letenju.