Press release, 14 September 2021

On Tuesday, 14. September 2021, H.S.H Prince Albert II of Monaco became the first Head of State to fly in an electric plane when he joined eco-explorer and pilot, Raphaël Domjan, for a flight out of Nice-Côte d’Azur airport onboard a Pipistrel Velis. The Monegasque monarch enjoyed a 30-minute CO2 emission and noise free flight over the Principality.

On Tuesday 14 September 2021, H.S.H Prince Albert II of Monaco became the first Head of State to fly electric when he took off from Nice-Côte d’Azur airport onboard a Pipistrel Velis, an electric aircraft used by many French flying schools for basic pilot training. Pilot, sailor, and eco-explorer, Raphaël Domjan, who completed the first solar-powered circumnavigation onboard the catamaran PlanetSolar and who pilots the solar-powered aircraft SolarStratos, was at the controls.

A 30-minute flight without CO2 emissions
Convinced of the need for an energy transition that will alleviate our dependency on fossil fuels to preserve our planet’s climate, H.S.H. Prince Albert II of Monaco fully appreciated a flight that was CO2 emissions and noise free. Alighting from the plane back at Nice-Côte d’Azur airport after the 30-minute flight over the Principality of Monaco, he declared himself delighted with the experience: “It was fantastic to be able to fly without emitting CO2. The development of electric aviation must continue so that tomorrow’s flights can incorporate the use of electric motors, whether powered by
batteries or fuel cells.”

Raphaël Domjan sees this first flight by a Head of State in an electric plane as a strong message to all leaders around the world: “H.S.H. Prince Albert II of Monaco has had the courage to open the way for electric aviation. I hope that this historic flight will raise awareness of this new mode of transport without CO2 emissions and that other Heads of State will follow his initiative.”

About the PlanetSolar Foundation:
The PlanetSolar Foundation is a Swiss public utility foundation committed to the promotion of solar energy to combat climate change. The founders seek to perpetuate the philosophy behind the PlanetSolar adventure (the first solar-powered circumnavigation) that took place from 2010-2012. www.planetsolar.swiss
https://www.planetsolar.org

About Elektropostal:
Elektropostal aims to:
-promote a transition to ecological methods in the air transport sector
-promote new energies
-install infrastructure for recharging aircraft
In 2020, Elektropostal flew two electric aircraft between Lausanne in Switzerland and Aix en Provence in France. In 2021, Elektropostal aims to continue to Spain following the Aéropostale route. Elektropostal is honoured to include Bertrand Piccard, Raphaël Domjan, Jean-François Clervoy, Jacques Rougerie, Catherine Maunoury, Raphaël Dinelli and Loïc Blaise as ambassadors.
https://www.elektropostal.aero

Sporočilo za javnost, 14. september 2021

V torek, 14. Septembra 2021 je Njegovo visočanstvo princ Albert II. monaški postal prvi vodja države, ki je kadarkoli letel z električnim letalom, ko se je pridružil eko-raziskovalcu in pilotu Raphaëlu Domjanu na krovu letala Pipistrel Velis Electro na poletu iz letališča Nice-Côte d’Azur. Monaški monarh je užival v 30-minutnem poletu popolnoma brez emisij CO2 in brez hrupa nad svojo kneževino.

Njegovo Visočanstvo princ Albert II. je poletel z z letalom Velis Electro, električnim letalom, ki ga uporabljajo številne francoske šole letenja za osnovno usposabljanje pilotov. Letalo je pilotiral Raphaël Domjan – pilot, mornar in eko-raziskovalec, ki je opravil prvo plovbo okoli sveta na sončno energijo na krovu katamarana PlanetSolar in ki leti tudi z letalom na sončni pogon SolarStratos.

30-minutni let brez emisij CO2

Prepričan, da je za ohranitev podnebja našega planeta potreben prehod na zeleno energijo, ki bo ublažila našo odvisnost od fosilnih goriv, je Njegovo visočanstvo monaški princ Albert II zelo cenil polet brez emisij CO2 in brez hrupa. Ko se je po 30-minutnem letu nad kneževino Monako vrnil na letališče Nice-Côte d’Azur, je izrazil svoje navdušenje nad izkušnjo: »Bilo je fantastično leteti brez emisij CO2. Razvoj električnega letalstva se mora nadaljevati, da bodo lahko prihodnji poleti vključevali uporabo elektromotorjev, ne glede na to, ali jih poganjajo baterije ali gorivne celice.”

Raphaël Domjan je prvi polet državnega glavarja v električnem letalu razumel kot močno sporočilo vsem voditeljem po celem svetu: »N.v. monaški princ Albert II je pogumno odprl pot električnemu letalstvu. Upam, da bo ta zgodovinski polet dvignil zavest o tem novem načinu prevoza brez emisij CO2 in da mu bodo sledili tudi voditelji drugih držav.”

***

O Fundaciji PlanetSolar: sklad PlanetSolar je švicarska javna gospodarska fundacija, ki se zavzema za spodbujanje sončne energije v boju proti podnebnim spremembam. Ustanovitelji si prizadevajo ohraniti filozofijo projekta PlanetSolar (prvega potovanja okoli sveta na sončno energijo), ki je potekal v letih 2010–2012.
https://www.planetsolar.org

O Elektropostal:
Cilj projekta Elektropostal je:
-spodbujati prehod na ekološke metode v sektorju zračnega prometa
-spodbujati nove vire energije
-namestiti opremo za polnjenje električnih letal

Leta 2020 je Elektropostal organiziral polet z dvema električnima letaloma med švicarsko Lozano in francoskim Aix en Provence. Leta 2021 namerava Elektropostal nadaljevati pot v Španijo po poti Aéropostale. Elektropostal je počaščen, da lahko kot svoje ambasadorje imenuje Bertranda Piccarda, Raphaëla Domjana, Jean-Françoisa Clervoya, Jacquesa Rougeriea, Catherine Maunoury, Raphaëla Dinellija in Loïca Blaisea.
https://www.elektropostal.aero