Pipistrel’s contribution to public health of municipality of Ajdovščina

Pipistrel is happy to announce that despite of the limited transport possibilities and truncated lines we finally managed to bring a considerable amount of protective medical material from China to Slovenia as a free donation to the municipality of Ajdovščina.

Because of the Pipistrel’s project in Jurong, China, the Slovene municipality of Ajdovščina is twinned with this city. At the initiative of our Chinese company Pipistrel Asia-Pacific, the city of Jurong donated 30,000 protective masks and 300 thermometers. On 14. April they were symbolically handed over in Ljubljana by the Chinese ambassador in Slovenia, His Excellency Mr. Wang Shunqing to the Mayor of Ajdovščina, Mr. Tadej Beočanin in the presence of the Director of the Pipistrel Group, Mr. Ivo Boscarol and Director of the Pipistrel Project in China, Mrs. Maša Čertalič.

Additional 60,000 masks were delivered as a joint donation by Pipistrel and its Chinese subsidiary Pipistrel Asia-Pacific. The official handover was held on 17. April at the Headquarters of the Civil Protection Service in Ajdovščina. There was a short press conference attended by the Mayor of Ajdovščina Mr. Tadej Beočanin, representatives of the Municipality of Ajdovščina, Commander of the Ajdovščina Civil Protection Service Mr. Igor Benko and representatives of Pipistrel.

10,000 more masks are expected to arrive together with 1,100 testing kits in the following days, adding up to the final number of 100.000 masks. All of this is Pipistrel’s donation to the municipality and the citizens of Ajdovščina as a contribution to the common health and the fight against coronavirus.

At Pipistrel we are aware that health of our employees is our greatest asset and the prerequisite for a successful economy. It is therefore the duty of the economy to do its best to promote the common health and safety. At Pipistrel, we thank the Municipality of Ajdovščina and the Civil Protection Service of Ajdovščina for the successful implementation of protective measures and the protection of public health.
We would also like to thank the Government of the Republic of Slovenia for its assistance in organizing the transport of the equipment from China.

Below you can see some photos from the both events.

Pipistrelov prispevek k javnemu zdravstvu občine Ajdovščina

Z veseljem vam sporočamo, da nam je kljub omejenim možnostim transporta in okrnjenim linijam končno uspelo pripeljati precejšnjo količino medicinskega zaščitnega materiala iz Kitajske v Slovenijo kot brezplačno donacijo občini Ajdovščina.

Občina Ajdovščina je zaradi Pipistrelovega projekta v Kitajskem mestu Jurong pobratena s to mestno občino. Na pobudo našega kitajskega podjetja Pipistrel Asia-Pacific je mesto Jurong doniralo 30.000 zaščitnih mask in 300 termometrov. V torek, 14. aprila jih je kitajski veleposlanik v Sloveniji, njegova ekscelenca g. Wang Shunqing, v Ljubljani simbolično predal županu občine Ajdovščina, g. Tadeju Beočaninu ob prisotnosti direktorja skupine Pipistrel, g. Iva Boscarola in direktorice Pipistrelovega projekta na Kitajskem, gospe Maša Čertalič.

Poleg omenjenih 30.000 mask je bilo v Slovenijo dostavljenih tudi dodatnih 60.000 mask kot skupna donacija našega kitajskega podjetja Pipistrel Asia-Pacific in podjetja Pipistrel d.o.o. iz Ajdovščine. Uradna predaja je potekala 17. aprila na štabu Civilne zaščite v Ajdovščini. Sledila je kratka tiskovna konferenca, ki so se je udeležili tudi župan občine Ajdovščina g.Tadej Beočanin in predstavniki občine Ajdovščina, poveljnik Civilne zaščite Ajdovščina, g. Igor Benko ter predstavniki podjetja Pipistrel.

V naslednjih dneh prihaja še 10.000 medicinskih mask, skupaj torej 100.000 mask in tudi 1100 testerjev, vse kot brezplačna donacija občini ter občanom Ajdovščine kot doprinos Pipistrela k zdravju občanov in boju proti okuženosti s korona virusom.

V Pipistrelu se zavedamo, da so zdravi zaposleni naše največje bogastvo in da je zdravje nas vseh tudi pogoj za uspešno gospodarstvo. Zato je dolžnost gospodarstva, da po svojih močeh pripomore k skupni blaginji. V Pipistrelu se zahvaljujemo Občini Ajdovščina in Službi Civilne Zaščite Ajdovščina za uspešno izvajanje zaščitnih ukrepov in varovanje zdravja občanov.
Zahvaljujemo se tudi Vladi Republike Slovenije za pomoč pri organizaciji transporta navedene opreme s Kitajske.

Spodaj si lahko ogledate nekaj fotografij z obeh dogodkov.