Today, the public agency SPIRIT Slovenia officially presented Slovenian companies and organizations that were selected as Ambassadors of the Slovenian economy within the “I FEEL SLOVENIA. GREEN. CREATIVE. SMART” campaign due to their breakthrough solutions.

We are proud that Pipistrel was chosen as one of 19 companies based on its innovative sustainable solutions, which significantly contribute to greater recognition of Slovenia as a technologically developed, creatively oriented and environmentally oriented country and help build its positive public image.

Selected companies will therefore be able to use the Ambassadors’ logo – SPIRIT Slovenia, include it in their visual communication and participate in various campaign events.

More information: https://www.sloveniabusiness.eu/novica/1322

Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes uradno predstavila slovenska podjetja in organizacije, ki so bili zaradi svojih prebojnih rešitev izbrani za ambasadorje slovenskega gospodarstva v okviru kampanje “I FEEL SLOVENIA. GREEN. CREATIVE. SMART”.

Ponosni smo, da je bil Pipistrel izbran kot eno od 19 podjetij na podlagi svojih inovativnih trajnostnih rešitev, ki bistveno pripomorejo k večji prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razvite, ustvarjalno naravnane in okoljsko usmerjene države ter h gradnji njene pozitivne javne podobe.

Izbrana podjetja bodo lahko zato uporabljala znak ambasadorjev – SPIRIT Slovenija in ga vključevala v svojo vizualno komunikacijo ter sodelovala v različnih dogodkih kampanje.

Več informacij: https://www.spiritslovenia.si/novica/1363