Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče

Višjega inženirja za strukture in analize (Inženir 3) v oddelku Fizika letenja in simulacije

ki se bo pridružil raziskovalni & razvojni ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)

***

Iščemo navdušenega inženirja za strukture in analize na oddelku fizika letenja in simulacije, da se bo pridružil naši hitro rastoči ekipi.
Kot član naše DO organizacije boste delali na:

 • različnih vrstah letal (električna letala, letala na vodik in z motorji na notranje izgorevanje; prototipi ter letala s serijske proizvodnje; običajna letala ter VTOL),
 • idejnih zasnovah konstrukcije novega letala
 • podrobnih zasnovah, dimenzioniranju kompozitov in optimizaciji strukturnih komponent: krila, trup, propelerji, podvozje, nosilci motorja itd.
 • izdelava in analiza podrobnih FEM modelov, vključno z velikimi modeli sestavov
 • delo na notranjih, komercialnih ter EU projektih
 • priprava dokumentacije (rezultati simulacij, računski postopki, preizkušanje, poročila, programska dokumentacija, projektni rezultati, ipd.)
 • intenzivno sodelovanje z oddelkom za sisteme in strukture, oddelkom za elektriko, prototipnim oddelkom, ter ostalimi
 • vzdrževanje in razvoj nove lastno-razvite kode in algoritmov za strukturno optimizacijo in avtomatizacijo nalog v okolju FEA
 • nadzorovanje dela ostalih članov ekipe

 

Naš idealni kandidat ima:

 • MSc ali PhD diplomo z letalske, strojne ali podobne smeri
 • dobre analitične sposobnosti računanja ter izkušnje v FEA računalniškem okolju (prednost je znanje ABAQUS)
 • veliko izkušenj s snovanjem v 3D CAD orodjih (zaželeno je znanje SolidWorksa)
 • razumevanje statike, dinamike ter strukturne vzdržljivosti
 • 5 let delovnih izkušenj na področju strukturnih simulacij, vključno z lastnimi frekvencami, stabilnostjo upogibanja, kontakti in drugimi geometrijsko nelinearnimi analizami (izkušnje z numeričnimi analizami flutterja so plus)
 • izkušnje s testiranjem in validacijo modelov FEM
 • poznavanje procesov letalskih institucij (EASA, FAA, CAA itd.) in predpisov (Part 23, Part 25, Part 27)
 • izkušnje s certificiranjem struktur na osnovi CS-23 in CS-25
 • odlične veščine reševanja problemov, sodelovanja in komunikacije, natančen in potrpežljiv značaj
 • proaktiven pristop, zmožnost samostojnega dela pod minimalnim nadzorom
 • dobra sposobnost razmišljanja izven okvirjev
 • praktičen pristop
 • razumevanje programskih jezikov (zaželen je Python)
 • tekoče znanje angleškega jezika


Kaj ponujamo?

 • zaposlitev za nedoločen in poln delovni čas, s 6-mesečnim poskusnim delom in fleksibilnim delovnim časom
 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija)
 • odlično ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju
 • sredstva za strokovno usposabljanje
 • konkurenčno plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela
 • pomoč pri premestitvi (v obliki administrativne in dokumentacijske podpore, v postopku pridobitve delovne vize)

Ker je Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/
do vključno 7. Novembra 2021 (prijavi je potrebno dodati življenjepis – veseli bomo, če bo v angleškem jeziku).

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for

Structural Engineer-senior (Engineer 3) in Flight Physics and Simulations Department

to join its research & development team in Slovenija (Ajdovščina)

We are looking for an avid Structural Engineer in the Flight Physics and Simulations department to join our rapidly growing team. As a member of our design organization (DO), you will work on:

 • many different types of aircraft (electric, hydrogen and internal combustion engine powered; prototypes and serial production; fixed wing aircraft and VTOLs)
 • conceptual structural design of new aircraft
 • detailed design, composite sizing and optimization of structural components: wings, fuselages, propellers, undercarriage, engine mounts, etc.
 • creation, analysis and supervision of detailed FEM models, including large assembly models
 • internal, commercial and EU projects
 • preparation of documentation (simulation results, calculation procedures, testing, reports, software documentation, project deliverables, etc.)
 • intense collaboration with the systems and structures department, prototyping, electrical and other
 • maintaining and developing new in-house developed code and algorithms for structural optimization and task automation in FEA environment
 • work supervision of other members of the team


Our ideal candidate has:

 • MSc or PhD degree in aerospace/mechanical engineering or a similar discipline
 • strong hand calculation abilities and FEA experience (knowledge of ABAQUS is preferred)
 • extensive experience with 3D engineering design tools (preferably SolidWorks)
 • understanding of statics, dynamics and structural integrity
 • 5 years of work experience in the field of structural simulations, including natural frequencies, buckling stability, contacts, and other geometrically nonlinear analyses (experience with numerical flutter analyses is a plus)
 • experience with testing and validation of FEM models
 • knowledge of aviation institution processes (EASA, FAA, CAA etc.) and regulations (Part 23, Part 25, Part 27)
 • excellent problem solving, communication and collaboration skills, precise and patient character
 • experience with structural certification based on CS-23 and CS-25
 • strong ability to think out of the box
 • hands-on attitude
 • understanding of programming languages (preferably Python)
 • fluent English language skills


What do we offer?

 • permanent and full-time employment, with a 6-month of evaluation period and flexible working hours
 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija)
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment
 • funds for professional training
 • competitive salary based on your experience and work results
 • relocation assistance (offering administrative and documentation support for visa application process)

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/
through  7th November 2021 (CV must be added to your application – we would be glad to receive it in English language).